Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Denne kategorien omfatter vitenskap i en bred definisjon av ordet: Naturvitenskap, matematikk, humanoria, ingeniørfag og teknikk.
Sites [ Submit ]
Sosionikk - Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold. Vestlandsforsking - Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa. Statens strålevern - Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. Statistisk sentralbyrå (SSB) - Statistikk sortert etter emne og alfabetisk. Informasjon om kommuner, forskning, publikasjoner og selve SSB. Oppdateres daglig. Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste - NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet. Kartlegging av piggsvin i Trondheim - Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta. Norsk institutt for luftforskning (NILU) - Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet. Norsk utenrikspolitisk institutt - Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål. Dokumentasjonsprosjektet - Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet. Å betale: Penger som kommunikasjon - Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen. Statens kartverk - Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter. Institutt for gruppeanalyse - Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere. Norges forskningsråd - Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet. Norsk demografisk forening - Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter. Norsk biokjemisk selskap (NBS) - elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås. Forskning.no - Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne. De nasjonale forskningsetiske komiteer - Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker. Illustrert vitenskap - Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer. Gemini - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling. Apollon - Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett. Martin Ystenes: Sprøytvarsleren - Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende. Nansenfondet - Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema. Havforskningsinstituttet - Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester. Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS - Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser. Radonkompetanse AS - Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft. Bjerknes Centre for Climate Research - Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk. Forskningsdagene - En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen. Forskningstorget i Oslo - Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum. Registreringssentral for historiske data (RHD) - En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket. Digitalarkivet - Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Afrikaans  -  Arabisk  -  Armensk  -  Asturisk  -  Aserbajdsjansk  -  Indonesisk  -  Hviterussisk  -  Bosnisk  -  Bretonsk  -  Bulgarsk  -  Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Kinesisk  -  Tysk  -  Estisk  -  Spansk  -  Esperanto  -  Baskisk  -  Fransk  -  Furlan  -  Føroyskt  -  Irsk  -  Gresk  -  Gujarati  -  Skotsk-gælisk  -  Hebraisk  -  Hindi  -  Kroatisk  -  Interlingua  -  Italiensk  -  Japansk  -  Kashubisk  -  Kazakh  -  Koreansk  -  Kurdisk  -  Latvisk  -  Lietuvių  -  Latin  -  Ungarsk  -  Makedonsk  -  Nederlansk  -  Nordfriisk  -  O'zbekcha  -  Ossetian  -  Farsi  -  Polsk  -  Portugisisk  -  Rumensk  -  Retroromansk  -  Russisk  -  Sardisk  -  Seeltersk  -  Sicilianu  -  Sinhala  -  Slovensk  -  Slovakisk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Tamil  -  Tatarisk  -  Telugu  -  Thai  -  Vietnamesisk  -  Türkmençe  -  Tyrkisk  -  Ukrainsk  -  Uyghurche  -  Islandsk  -  Tsjekkisk  -  Galisisk  -  Taiwansk  -  Kyrgyz  -  Bashkir
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC