Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Egge museum - Museet i Steinkjer ligger i det arkeologisk interessante Eggeområdet, og sidene presenterer blant annet funn og fornminner i området. Alta museum - Museet ligger like ved det store helleristningsfeltet i Jiepmaluokta. Feltet står på Unescos verdensarvsliste, og sidene inneholder informasjon om de ca. 3000 figurene på feltet, om aktuelle utstillinger ved museet etc. Telemark fylkeskommune - det regionale kulturminnevernet - Om arkeologiske funn, registrerte fornminner og kulturminneforvaltning i Telemark. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden - Hamar - Norges eneste innlandsby i middelalderen lå ved Mjøsa. På museets sider finnes informasjon om middelalderens Hamar, om Åkerfunnet og andre arkeologiske skatter fra Hedmarksbygdene m. m. Lofotr - vikingmuseet på Borg - Museet er lokalisert til Borg i Lofoten, der arkeologiske utgravninger i perioden 1986-1989 avdekket omfattende bosetningsspor. Sidene inneholder informasjon om utgravningene, om pågående prosjekter, utstillinger etc. Riksantikvaren - Sider med informasjon om det overordnede arbeidet med arkeologi og kulturminnevern i direktoratet for kulturminnevern. Dokumentasjonsprosjektets arkeologiside - Gjenstandsoversikter, fornminner og funnsteder. Norsk arkeologisk selskap - Selskapet gir blant annet ut tidsskriftet Viking (siden 1937). Selskapet er åpent for alle som er interessert i arkeologi. Arkeoland - Sider fra Bergen museum med blant annet tilvekstfortegnelsene til de arkeologiske landsdelsmuseene. Arkeologi i nord - Arkeolog Frans-Arne Stylegar sine sider om nordisk arkeologi, med artikler, funnkataloger, tegninger etc. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo - Museets sider inneholder blant annet informasjon om årets arkeologiske utgravninger, om aktuelle utstillinger og om kulturminnevern. KHM har ansvar for arkeologiske utgravninger på Sør- og Østlandet. Gamle naboar - Sider om vestnorsk arkeologi, spesielt for lærere og elever i grunnskolen. Midgard historiske senter - Senteret holder til i Borre i Vestfold, og er plassert i utkanten av noen av de største gravhaugene fra yngre jernalder på Østlandet. På sidene finner du informasjon om gravfeltet, lenker til andre arkeologiske severdigheter i Vestfold, artikler etc. Norsk institutt for kulturminneforskning - Instittet har blant annet ansvar for arkeologiske utgravninger i middelalderbyene Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim m. fl. Sidene inneholder informasjon om virksomheten, søkbar database med NIKUS egne rapporter og skrifter og muligheter for nedlastning etc. Kaupangprosjektet - Privat initiativ i søndre Vestfold, med sider om blant annet arkeologiske besøksmål i regionen. Fornminner i Rogaland - Oversikt og beskrivelser av tilrettelagte fornminner i fylket. Bergen museum: Arkeologi - Informasjon om virksomheten ved museet, som har ansvar for arkeologiske utgravninger i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, samt om aktuelle utstillinger. Terra Buskerud - innholdsrike sider om arkeologi og historie i Buskerud fylke. Det norske arkeologmøtet - NAM er en interesseorganisasjon og en fagkonferanse for arkeologer i Norge. Avaldsnesprosjektet - Sider med informasjon om arkeologiske funn og forskning omkring maktsenteret på Avaldsnes på Karmøy. Stavkirken - middelalderens trekirker i Norge - Jørgen Holten Jensenius' sider om stavkirker. Artikler om kirkearkeologi, bibliografi og oversikt over påviste stolpekirker og stående stavkirker.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC