Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Tekstoj pri scienco el MONATO - La internacia magazino MONATO enhavas apartan rubrikon pri sciencoj. Jen vi trovos kelkajn specimenajn tekstojn. Per Esperanto Bazascienco - Dissendolisto pri baza scienco. Universitata Esperanto-Ligo - Diskutlisto por paroli pri universitataj internaciaj aferoj (agado, fakoj, diskonigo, Esperanto-kursoj ktp.). Skribitaj Pensoj - Persona blogo kun pensoj kaj kronikoj precipe pri scienco, filozofio, teknologio kaj robotiko. Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko - Bibliografio de libroj, materialoj, artikoloj kaj TTT-paĝoj rilatantaj al faka aplikado de Esperanto. Internacia Scienca Asocio Esperantista - ISAE prezentas liston da artikoloj aperintaj en "Scienca Revuo" inter 1949 kaj 2000. Pri la lingvo en medicinaj kongresoj internaciaj - Skanaĵo de artikolo aperinta en 1898. La slavoj - Tri etnologiaj artikoloj de P. Milukov, tradukitaj de V. Laskin. Skanaĵo de libro aperinta en 1898. Lexicon Silvestre - Plurlingva vortaro pri forstado. Put & Call – Enkonduko al borsa komercado per opcioj - Rudolf Koppel prezentas novan priskrib-metodon de borsaj strategioj pri opcioj, surbaze de kibernetikaj premisoj. Utilaj scioj - Paĝo de AIS San-Marino. Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino - Komuna agadpodio de fake elstaraj kaj lingvopolitike progresemaj sciencistoj el la tuta mondo, kiuj celas internacilingve pliefikigi la esploron kaj instruon de ĉiuj sciencoj. Etimologio de la nomoj de kemiaj elementoj - Paĝo de AIS, San Marino. La perioda sistemo de la elementoj - Paĝo de AIS, San MArino. Materialoj de Internaciaj Kongresaj Universitatoj - Elŝuteblaj libroj kun la prelegoj dum Universalaj Kongresoj. Eposoj el antikva Ugarito - Baal kaj Anat, Krt, Aqht. El la ugarita tradukis Donald Broadribb. Nova rigardo al la nomoj de la kemiaj elementoj en Esperanto - Artikolo de Doug Portmann en "Scienca Revuo" (1993). Analizo de konfliktaj kaj deviaj nomoj, problemoj kun novaj elementoj, proponoj.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC