Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Det norske utvandrersenteret - Med artikler og bilder. Tilbyr assistanse ved slektsforskning. Europas historie - En omfangsrik samling artikler skrevet av Tor Førde. Norsk polarhistorie - Med bildeserier, lydklipp og litteratur. Riksantikvaren - Informasjon om kulturminnevern og -forvaltning, lovverk, nyheter, publikasjoner og registre. Norsk hvalfangsts historie - Artikkel i Sydhav på nettet, skrevet av Terje Dahl som særoppgave på skolen i 1968. Verdens labyrinter - Om steinlabyrinter i historie og myter. 80tallet.no - Informasjon om store hendelser for hvert eneste år på 80-tallet, og diskusjonsforum med fokus på musikk, moter, film, TV, nyheter og sport. 1905 Norge, Sverige & unionen - Base hos Nasjonalbibioteket om unionsoppløsningen, med tidslinje, temasider, lyd, bilder, og dokumenter. 70tallet.no - Informasjon om store hendelser på 70-tallet, og diskusjonsforum med fokus på musikk, moter, film, TV, nyheter og sport. 90tallet.no - Informasjon om store hendelser på 90-tallet, og diskusjonsforum med fokus på musikk, moter, film, TV, nyheter og sport. Den første verdenskrig - Prosjektoppgave rettet mot ungdomsskoletrinnet som i korte trekk tar for seg krigen. Sjohistorie.no - Sjøhistorisk database - Søkbar database med registrering av mange tusen skip, personer, verft og redere registrert langs sørlandskysten fra 1660 til dagens dato. Data registres fortløpende av lokalhistorikere og ildsjeler i sjømannsforeningene i Agderfylkene. Farmasihistorie.com - Norsk nettsted om farmasiens historie. Artikler, bilder og en wiki.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC