Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Arkeologi(grekiska): Fornkunskap, det vetenskapliga utforskandet av mänsklig historia med hjälp av bl.a. utgrävning. Arkeologin kan sägas vara en del av historieforskningen men med utgångspunkt i materiella lämningar.
Sites [ Submit ]
Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut - En sammanslutning av amatörforskare som bl. a. arbetar med arkeologi och marinarkeologi. Om kultplatsen Rösaring, Fornsigtuna, ärkebiskopsborgen Almarestäket och Mälardalens äldsta fornborg. Diskussionsgruppen Nordisk arkeologi - En lista för alla som är intresserade av arkeologi och närliggande ämnen. Listan är öppen för arkeologer såväl som icke arkeologer. Järnåldern i Österbotten - Om de utgrävningar i finska Österbotten som tyder på bebyggelsekontinuitet från förromersk järnålder till medeltid. Arkeologikonsult - Företag som utför arkeologiska undersökningar, utredningar, kulturmiljöbeskrivningar samt beställarstöd. Information om företagets tjänster samt rapporter från arkeologiska undersökningar. Martin Rundkvists arkeologi - Personlig webbplats om arkeologi av Martin Rundkvist. Societas archaeologica Upsaliensis - SAU - Stiftelse som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet och forskning. Information om tjänster och projekt. Wallin kulturlandskap och arkeologi - Företag som arbetar med kulturlandskapsfrågor och arkeologi. Kortfattad information om aktuella uppdrag och rapportexempel. Svenska arkeologiska samfundet - Organisation för samverkan mellan svenska arkeologer. Information om verksamheten. Arkeologicentrum - Ett arkeologiskt kunskapsföretag. Information om uppdrag och tjänster. R-info kultur - Företag som leds av Gerhard Flink och Ingela Norlin. Arbetar med information, trycksaker, utställningar, guidning, föredrag och fornminnesinventering. Museiverket arkeologi - Museiverket i Finland, arkeologiska avdelningen. Officiell information om fornlämningar i Finland. Arkeobild - Företag som utför teckning, kartritning och layout. Presentation av den arkeologiska illustratören Franciska Sieurin-Lönnqvist. Eketorps borg - Fornborg på Öland. Museum och aktiviteter för besökare. Arkeologiforum - Diskussionsforum för utbyte av kunskap och erfarenheter. Vikingabrons - Forskning kring vikingatida och tidigmedeltida metallteknik. Litteraturhänvisningar och länkar kring arkeologi och metallhantverk i forntid och tidig historisk tid. Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar - Även benämnd UV, bedriver uppdragsverksamhet. Aktuella arkeologiska utgrävningar, rapporter och övrig information. Osteologiska föreningen - Förening för osteologer i Sverige. Information om osteologi, om föreningens verksamhet och hur man blir medlem, samt tidskriften Benbiten. Yangshaoprojektet - Projekt som drivs av Magnus Reuterdahl och Johan Klange, med syfte att öka kunskapen om den neolitiska Yangshaokulturen och kinesisk arkeologi. [Delvis på engelska] Föreningen bronsålder i Norrköping - Förening kring Hällristningsmuseet Himmelstalund som bl. a. arrangerar guideturer till ristningarna. Fornsök - Riksantikvarieämbetets söktjänst för fornlämningar i Sverige.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
<STRONG>Engelska</strong>  -  Katalanska  -  Tyska  -  Spanska  -  Esperanto  -  Italienska  -  Japanska  -  Nederländska  -  Rumänska  -  Ryska  -  Serbiska  -  Finska  -  Ukrainska  -  Tjeckiska  -  Polska  -  Kinesiska (förenklad)  -  Franska  -  Portugisiska  -  Turkiska
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC