Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Oudheidkunde; kennis en studie van de culturele overblijfselen uit oude tijden.
Sites [ Submit ]
Tell Sabi Abyad - Over opgravingen in Syrië, de gevonden Assyrische forten en prehistorische dorpen. Archeoweb Antwerpen - De stedelijke archeologische dienst van Antwerpen. Met nieuws en een virtueel museum. Archeoweb Gent - Dienst Stadsarcheologie Gent en Gent Cultuurstad vzw: virtueel museum, tentoonstellingen en lezingen. Werkgroep Oud-Castricum voor archeologie, historie, genealogie van Castricum en Bakkum - Beijvert zich voor de cultuurhistorie van en rond Castricum. Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond - KNOB - Landelijke organisatie gericht op het behoud en onderzoek van het culturele erfgoed. Nederlandse middeleeuwse kastelen - Overzicht van bestaande en verdwenen Nederlandse middeleeuwse kastelen. Vereniging voor archeologische experimenten en educatie - VAEE - Nationaal netwerk voor experimentele archeologie en archeologische educatie. Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland - AWN - Landelijke vereniging voor amateurarcheologen. Stichting Promotie Archeologie - SPA - Houdt zich bezig met archeologische projecten die niet alleen de moeite waard zijn, maar door hun complexiteit vaak moeilijk te financieren. Overzicht van publicaties. Archeologisch Adviesbureau RAAP - Adviesbureau, werkzaam op het terrein van de preventieve archeologische monumentenzorg. Archeologisch DienstenCentrum - Producten en diensten. Baac bv - Onderzoeks en adviesbureau voor bouwhistorie, archeologie, architectuur- en cultuurhistorie. Ondernemers in Archeologie - Overzicht van gespecialiseerde bureaus. AWN - Archeologie Lek- en Merwestreek - Regionale site van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. CGA - Convent van Gemeentelijk Archeologen - Belangenvereniging van gemeente-archeologen in Nederland. BIAX Consult. Onderzoeks- en adviesbureau voor biologische archeologie en landschapsreconstructie - Onderzoeks- en adviesbureau waarin biologen en archeologen samenwerken. Het werkterrein omvat de paleobotanie van het Holoceen. Vestigia BV, Archeologie & Cultuurhistorie - Adviesbureau. Graven in Gelderse Grond - AWN- Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland is met 24 afdelingen actief in bijna het hele land. Wij werken op de Zuid- Veluwe en Oost- Gelderland. ArcheoNet Vlaanderen - Alle aspecten van archeologie in Vlaanderen. Categorieën variëren van opgravingsverslagen tot interviews, van persberichten tot vacatures. Een kalender, zoekrobot en RSS-feeder vergemakkelijken het gebruik. Paleo-aktueel - Met deze jaarlijkse uitgave geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie inzicht in een deel van hun onderzoek. SIKB - Kwaliteit bij archeologisch en milieuhygiënisch (water-)bodembeheer. Monumenten.nl - Biedt informatie over de aan- en verkoop, restauratie en onderhoud van gebouwen die aangemerkt zijn als historisch monument in Nederland. Daarnaast archeologisch nieuws en themadossiers. Monumentenweb - Biedt informatie over monumentenzorg, restauratie-architectuur. Met nieuws, activiteitenagenda en een doorzoekbaar bedrijvenregister. Nationaal Restauratiefonds - Nederlandse stichting voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving via financiering en dienstverlening voor particulieren en overheden. Laboratorium voor Conservatie & Materiaalkennis (LCM) - Laboratorium van het Groninger Instituut voor Archeologie waar materiaal uit opgravingen wordt geconserveerd en onderzocht. Informatie over dienstverlening, medewerkers, onderwijs, onderzoek en publicaties. SchepLog - Archeologie in Amersfoort - Over de dagelijkse avonturen van de Amersfoortse archeologen; verhalen over opgravingen, vondsten, onderzoeken en ontdekkingen. Archeologie in de Gemeente Vlaardingen - Archeologisch onderzoek in deze gemeente. De Proto-historie op Sardinië - Archeologie van Sardinië in het eerste millennium voor Christus. De Nuraghe-cultuur en de Phoeniciërs rond de Golf van Oristano. Archeos - Overzicht van de archeologie van Nederland voor het basisonderwijs. Centrale Archeologische Inventaris van Vlaanderen. - Het publieksluik geeft per tijdperk een bespreking en enkele voorbeeldsites. Met een woordenboek.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Catalaans  -  Deens  -  Duits  -  Spaans  -  Esperanto  -  Italiaans  -  Russisch  -  Servisch  -  Fins  -  Oekraïens  -  Tsjechisch  -  Japans  -  Roemeens  -  Zweeds  -  Pools  -  Vereenvoudigd Chinees  -  Frans  -  Noors  -  Portugees  -  Turks
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC