Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Historiska museer eller museer med historisk anknytning (tex en hembygdsgård).
Sites [ Submit ]
Hälsinglands museum - Lokalt museum med stora samlingar av bruksföremål och utställningar. Kungl. Myntkabinettet - Här kan du hitta allt från antika mynt, sedlar och polletter till dagens plastkort och ekonomisk historia. Museum Gustavianum - En anatomisk teater, färdigställd 1663 av Olof Rudbeck d.ä. Historiska museet - Har samlingar av föremål från stenåldern fram till idag. Berättar också om tankar och idéer, minnen och glömska, om hur livet gestaltats. Hällristningsmuseet - Hällristningsmuseet i Himmelstalund, Norrköping. Vuollerim 6000 år - Arkeologiskt museum som skildrar Norrbottens och Lapplands äldsta historia under stenålder. Program, utställning och utgrävningar. Birka - Riksantikvarieämbetet presenterar den vikingatida staden. Information om museet, program och utgrävningar. Historiehuset i Stockholm - Levande historia i form av måltidernas historia,föredrag, tidsinspirerade måltider,såväl inomhus som utomhus.Historielådor med tidstypiskt innehåll.Kurser för skolor, föreningar och allmänhet. Medelhavsmuseet - Arkeologiskt kulturhistoriskt museum med inriktning på faraonernas Egypten, antikens Grekland, Cypern, Italien, Främre Orienten och Islams värld. Stockholms medeltidsmuseum - Skildrar stadens uppkomst och medeltida utveckling. Göteborgs Stadsmuseum - Permanenta och tillfälliga utställningar om bland annat Svenska Ostindiska kompaniet, vikingar och industristaden Göteborg under 1900-talet. Information om öppettider, utställningar och museets hus. Fotevikens museum med Vikingareservatet - Museum med replikbyggen av skepp och hus, hantverk och levandegörande av historien på programmet. Fängelsemuseet i Gävle - Ett museum i två fängelser, fd Länsfängelset samt Läns- och slottshäktet. Pengsjö Nybyggarmuseum - Berättar om nybyggarens strävsamma liv i en karg och väglös bygd. Grenna museum - Har utställningar om lokalhistoria och Andrée-expeditionen samt ett polarcenter. Postmuseum - Museum i Gamla Stan i Stockholm med utställningar som visar den svenska Postens historia, samt ett posthistoriskt och filatelistiskt specialbibliotek. Webbplatsen erbjuder möjlighet att söka i museets databaser. Laxvikens skogs och flottarmuseum - Ligger i Krokoms kommun och visar skogsbrukets och flottarnäringens historia. Information om samlingarna samt fakta om skogsarbete och flottning. Lödöse Museum - Arkeologiskt museum i Lilla Edets kommun i Västergötland. Visningar och program, skolverksamhet, butik och café. Ålands museum - Visar landskapets historia från forntid till nutid. Gamla Uppsala - Ett av Sveriges mest kända fornlämningsområden. Riksantikvarieämbetet informerar om museum, program och historia.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC