Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Zdrowie publiczne - stan zdrowia populacji oraz wiedza ukierunkowana na jego rozpoznawanie w celu rozwiązywania gł. problemów zdrowotnych społeczności. WHO w 1973 r. określiła, że z.p. obejmuje problemy dotyczące zdrowia populacji, stanu zdrowotnego ludności, usługi zdrowotne i administrowanie opieką zdrowotną; obecnie przez z.p. rozumie się naukę i sztukę zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promowania zdrowia przez organizację zbiorowych wysiłków społeczeństwa. Z Encyklopedii PWN
Sites [ Submit ]
Instytut Medycyny Wsi - Informacje o historii, strukturze i działalności. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego - Prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera - Informacje o Instytucie, struktura, oferta, projekty badawcze, aktualności. Ministerstwo Zdrowia RP - Aktualności, struktura ministerstwa. System opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna państwa. Leki i wyroby medyczne, kształcenie, prawo. Informacje dla pacjentów i świadczeniodawców. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Historia, zadania instytucji, organizacja, aktualności. Instytut Żywności i Żywienia - Krajowy punkt informacyjny, poradnia chorób metabolicznych, 10 zasad dobrego żywienia, opinie ekspertów, aktualności. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Kierownictwo, działalność, ośrodki badawcze, aktualności. Państwowy Zakład Higieny - Informacje o instytucie naukowo-badawczym, struktura, atesty materiałów i wyrobów, biblioteka. Naczelna Izba Lekarska - Władza i struktura, Okręgowe Izby Lekarskie, rejestr lekarzy, Gazeta Lekarska. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Instytut powstał w wyniku połączenia Centralnego Labolatorium Surowic i Szczepionek oraz Instytutu Leków. Główny Inspektorat Sanitarny - Informacji o założeniach i funkcjonowaniu instytucji, aktualności. Instytut Matki i Dziecka - Informacje o Instytucie, nauka, kliniki i zakłady, dla pacjenta, kontakt. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych - Aktualności i informacje nt. funkcjonowania Izby, uchwały, studenci. Centrum medyczne Volta - Poradnia zdrowia psychicznego oferująca zakres usług pozwalający uzdrowić duszę i ciało.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angielski  -  bułgarski  -  duński  -  niemiecki  -  hiszpański  -  baskijski  -  japoński  -  Lietuvių  -  holenderski  -  rumuński  -  rosyjski  -  szwedzki  -  czeski  -  chiński uproszczony  -  francuski  -  turecki  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC