Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Uczelnia to zakład naukowy, szkoła wyższego stopnia, typu uniwersyteckiego; szkoła wyższa. Wg Słownika języka polskiego PWN
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC