Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om folkesundhed.
Sites [ Submit ]
Alan Stougaard: Bliv Donor - Personlig side, der argumenterer for at blive donor. Blod, organer og knoglemarv. Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark - Formålet med Netværket er at styrke sygehusenes indsats og ansvar for sygdoms-forebyggelse og sundhedsfremme til patienter, personale og nærsamfund. Dansk Råd for Genoplivning - Koordinerer og rådgiver organisationer, der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning. Bloddonorerne i Storkøbenhavn - Information om at være donor og tapninger. Statens Institut for Folkesundhed - Forskning, udredning og rådgivning vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion. Lægevagten - Generel information om lægevagt og skadestuer, samt råd omkring sygdomme. Kontaktinformation for Københavns og Frederiksborg amter, og i begrænset omfang øvrige amter. Bloddonorerne i Danmark - Om foreningen, informationsmateriale, nyheder og blad. MayDay - Forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger, og frihed til eget valg af behandlingsformer. Sygeforsikringen danmark - Supplerende sygeforsikring med yderligere dækning. Sund By Netværket i Danmark - Samarbejde mellem amter og kommuner om udvikling af forebyggende sundhedsarbejde. Komiteen for sundhedsoplysning - Bestilling af publikationer. Radiodoktoren - Hjemmeside for læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, med stof fra udsendelsen "Spørg om Sundhed", foredrag, bøger og musik. Bliv bloddonor i Odense - Oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder. Dansk Førstehjælps Information - Overblik over kurser, samarbejdspartnere og projekter. HELPAN - Salg af undervisningsmaterialer. Førstehjælpskurser og foredrag. www.redliv.dk - Gode råd om førstehjælp og oversigt over kursustilbud i samme. Hovedstaden Samariterkorps - Frivillig aktivitetsgruppe under Dansk Røde Kors i København. Information om arbejdeT, uddannelse og organisering. Porfyriforeningen i Danmark - En sammenslutning af folk med interesse for og med porfyri i Danmark. Central forskningsenhed for almen praksis - Forskningsenheden er en selvejende institution, som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt. Sundhedscenter.dk - Rådgivning om hvordan man kan leve et længere og sundere liv. Dit Undervisningsmijlø - Eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme. Apropos Kommunikation - Oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp, artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter. Dansk Selskab for Patientsikkerhed - Forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Oversigt over indsatsområder, kurser og kontaktoplysninger. Falck Healthcare - Sundhedstilbud til arbejdspladsen. Rygskole, psykologisk bistand, hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Bulgarsk  -  Spansk  -  Baskisk  -  Russisk  -  Tysk  -  Hollandsk  -  Tjekkisk  -  Japansk  -  Rumænsk  -  Lietuvių  -  Polsk  -  Kinesisk (simplificeret)  -  Fransk  -  Tyrkisk  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC