Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Wielkopolskia Izba Lekarska - Delegatura Pilska - Spis delegatów. Zarząd Delegatury Pilskiej. Komisje problemowe WIL. Protokoły z posiedzeń. Komunikaty. Praktyki lekarskie - podstawy prawne. Dyżury członków Zarządu Delegatury Pilskiej. Linki medyczne. Lubelska Izba Lekarska - Struktura personalna, biuro izby, nowa siedziba, delegatury, medicus, linki, użytkownicy. Śląska Izba Lekarska w Katowicach - Informacje o funkcjonowaniu i strukturze, aktualności. Beskidzka Izba Lekarska - Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska, szkolenia naukowe, odnośniki, klub młodego lekarza. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi - Aktualności, ogłoszenia, informacje i strukturze i funkcjonowaniu. Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu - Aktualności, władze, dyżury, komisje, koła terenowe, staże lekarskie. Naczelna Izba Lekarska - Naczelna Rada Lekarska, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Lekarski, Naczelna Komisja Rewizyjna, Okręgowe Izby Lekarskie, Gazeta Lekarska, prawo medyczne, posiedzenia NRL, serwis informacyjny NIL, ciekawe miejsca WWW, budowa rejestru, projekty ustaw, stanowisko rzecznika prasowego, deklaracja EFMA i WHO o autonomii lekarza, lekarze poszukujący pracy, oferty zatrudnienia. Bydgoska Izba Lekarska - Aktualności, ogłoszenia i informacje nt. działalności i struktury Izby. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie - Prezydium OIL, Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowy Sąd Lekarski, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, koła samorządu lekarskiego, Rada Funduszu Samopomocy, komisje. Wielkopolska Izba Lekarska - Delegatura w Lesznie - Zarząd delegatury, delegaci na zjazd, aktualności, prawo medyczne, informacje o zjazdach, sympozjach, kursach, baza gabinetów lekarskich, baza aptek, Biuletyn WIL, Medline, linki. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie - Komunikaty, aktualności, kursy i szkolenia, sport i rekreacja, felietony, Biuro Izby, wzory dokumentów.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC