Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Schimmels of zwammen (Latijn: Fungi), een van de vijf rijken waarin Whittaker de organismen indeelt. Eukaryote organismen welke zich kenmerken door hun diffuse lichaam van tot netten verweven witte draden (mycelium). Meest bekend zijn hun vruchtlichamen, de paddenstoel. De indeling is gemaakt op stam: Ascomycota (Zakjeszwammen), Basidiomycota (Steeltjeszwammen), Chytridiomycota (Schijnschimmels) en Zygomycota (Lagere schimmels). Met verwijzingen naar de aan schimmels verwante Mycetozoa (Slijmzwammen), welke tot het rijk van de Protista behoren. En speciale aandacht voor Korstmossen. Bij de verdere indeling worden Klasse en Orde overgeslagen ter vereenvoudinging. Hierdoor staan de verschillende Families direct onder de Stam waaronder zij vallen.
Also Available in These Languages
Engels  -  Duits  -  Tsjechisch  -  Japans  -  Pools
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC