Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Deze categorie is voor websites over specifieke soorten organismen of taxonomische groepen. De structuur is gebaseerd op de taxonomie zoals in gebruik binnen de biologie, waarbij de top-level subcategoriën gevormd worden door de vijf Rijken (Animalia, Fungi, Monera, Plantae, Protista) aangevuld met de Virusen.

Enige taxonomische categoriën zijn bewust weggelaten:
  • wegens onduidelijkheden binnen het vakgebied
  • ter vereenvoudiging van de navigatie
  • ter vereenvoudiging van de editor aktiviteiten
Also Available in These Languages
Engels  -  Duits  -  Hebreeuws  -  Russisch  -  Tsjechisch  -  Japans  -  Hongaars
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC