Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Informatieve sites over arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
Sites [ Submit ]
2ZW sociale zekerheid - Landelijk informatiecentrum voor zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn. Beknopte informatie over een groot aantal socialezekerheidsrechtelijke onderwerpen, waaronder werkeloosheid, zwangerschapsverlof en pensioen. De Gouden Handdruk Specialist - Adviesbureau over ontslag. Informatie over de verschillende wijzen waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen, vergoedingen bij ontslag en werkloosheidsuitkeringen. Centrum Arbeidsverhoudingen - Het CAOP is een onafhankelijke instelling, gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector. Arbeidsrechter.nl - Uitgebreide site met veel arbeidsrechtelijke informatie. Uitleg over het arbeidsrecht voor zowel de leek als jurist, wetteksten, contractsmodellen en de mogelijkheid om gratis advies te vragen. Arbeidsrecht - Korte beschrijving van het Nederlands arbeidsrecht, met name het ontslagrecht, wet poortwachter en arbeidsvoorwaarden. Recht.nl - Arbeidsrecht en sociale zekerheid - Juridische portaalsite met dagelijks juridisch nieuws en een uitgebreide verzameling links. Weijling Werk en Recht - Juridisch advies over arbeid voor overheid en nonprofitorganisaties. Canisius Juridisch Adviseurs - Juridische hulp bij arbeidsvraagstukken. OR.nl - Voor leden van de ondernemingsraad of PVT: vraagbaak, databank medezeggenschap, cursusoverzicht. Organisatie en Adviesbureau voor de Medezeggenschap - Adviesbureau voor ondernemingsraden. Ondernemingsraad Online - Informatie voor ondernemingsraden. [De meeste informatie is slechts toegankelijk voor betalende leden]. ORcontact - Communicatie diensten voor ondernemingsraden.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Duits  -  Italiaans  -  Japans
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC