Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Stap voor Stap - Jobcoaching, training en re-integratie voor mensen met een uitkering in de regio's Rotterdam Rijnmond en Haaglanden. UWV - Informatie over de organisatie en de dienstverlening, gerangschikt naar algemene gegevens en informatie voor werkgevers en verzekerden. Kompas vzw - Centrum voor loopbaanontwikkeling en -planning. Begeleiding en klaarheid krijgen voor wie zich wenst te herpositioneren of heroriënteren op de arbeidsmarkt. Stichting Grensarbeid - De stichting komt op voor de belangen van grenslandwerknemers, woonachtig in Nederland en werkzaam in België. De website geeft informatie voor deze doelgroep. Internet werkt - Overzicht van links met betrekking tot sociale zekerheid, werk en reïntegratie. Arbeidsrechter - Vragen en antwoorden over personeelsvraagstukken, duidelijk uitgewerkt, met wetteksten en modellen. Beroepserkenning in de Europese Unie - Informatie over het uitoefenen van een gereglementeerd beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie. Europese wetgeving en contactgegevens van diverse organisaties. Stichting van de Arbeid - Landelijk overlegorgaan van drie centrale organisaties van werkgevers en drie centrale organisaties van werknemers in Nederland. Algemene informatie over de Stichting en een uitgebreid overzicht van adviezen, nota's, aanbevelingen en persberichten. B-alert Arbeid - Betaald abonnement met het laatste overheidsnieuws op het gebied van arbeidszaken, gerubriceerd op onderwerp. Jurisprudentie, beleidsstukken en wet- en regelgeving. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - In het Belgische socialezekerheidsstelsel is de RVA belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering. Delta Zutphen - Uitvoerder van de wet sociale werkvoorziening, verantwoordelijk voor mensen die binnen die regeling vallen in het werkgebied. Biedt deze mensen mogelijkheden bij het vinden van een passende plaats op de arbeidsmarkt. Loonwijzer - Middel van de christelijke vakbond om lonen transparanter te maken, door ze te vergelijken met die van je collega's. Voor België worden de gegevens verwerkt door het Hoger instituut voor de arbeid. Personeelsdocumenten.nl - Verzameling van documenten voor het midden- en kleinbedrijf. Arbeidsvoorwaarden, -overeenkomst en ontbinding. Vakbaan - Informatie over beroepen, opleidingen, kansen op de arbeidsmarkt en hulp bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Werken 2.0 - Blog over "Het nieuwe werken" met columns, interviews en nieuws.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC