Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Denne kategori indeholder dansksprogede web-steder, der handler om myndigheder.
Sites [ Submit ]
Tax.dk - Links til info om danske skatter og afgifter. Statsministeriet - Arbejdsområder, organisation, ministerliste, presse, folketinget, taler, artikler, rejser og publikationer. Beredskabsstyrelsen - Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt. FNs informationskontor - De forenede nationer. Information om menneskerettigheder, fred og sikkerhed, folkeret og humanitære spørgsmål. Udenrigsministeriet - Med nyheder, politik, atktiviteter og hjælp i udlandet. Danmarks Statistik - Produktion og formidling af officielle statistikker om danske samfundsforhold. Erhvervs- og Boligstyrelsen - Love og regler om byggeri og bolig, erhvervsservice og regionalpolitik. Også information om handelshindringer, eksportkontrol og kompetenceklynger. BeredskabsInfo - Nyheder og baggrundsinformation om redningsberedskabet (brandvæsenet) og Falck. Sikkerhedsstyrelsen - En statslig styrelse, som varetager sikkerheden omkring gas, el, fyrværkeri m.m. Skov- og Naturstyrelsen - Fokus på de naturtilbud staten stiller til rådighed for borgerne. Energinet.dk - En selvstændig offentlig virksomhed der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas, og har til formål at opretholde forsyningssikkerheden og sikre et velfungerende marked. Skatteministeriet - Nyheder, borgerservice, lovstof, statistik, udgivelser og tast selv.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Bulgarsk  -  Spansk  -  Kroatisk  -  Italiensk  -  Kazakh  -  Kurdisk  -  Slovensk  -  Slovakisk  -  Tagalog  -  Indonesisk  -  Malaysisk  -  Makedonsk  -  Russisk  -  Albansk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Thai  -  Vietnamesisk  -  Islandsk  -  Katalansk  -  Hindi  -  Tysk  -  Estisk  -  Hebraisk  -  Tjekkisk  -  Hollandsk  -  Aserbajdsjansk  -  Litauisk  -  Farsi  -  Rumænsk  -  Arabisk  -  Hviderussisk  -  Fransk  -  Ungarsk  -  Polsk  -  Kinesisk (simplificeret)  -  Græsk  -  Lettisk  -  Portugisisk  -  Tyrkisk  -  Marathi
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC