Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Europa - Euroopan unionin aloitussivu. Perustiedot unionista, uutisia, asiakirjoja ja linkkejä muihin EU-sivustoihin. Opetusministeriö - Ministeriön ja sen tavoitteiden ja toiminnan esittely sekä avustusten hakuilmoitukset ja ohjeet. Säteilyturvakeskus - STUK - Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja alan tutkimuslaitos. Sisäasiainministeriö - Alue- ja paikallishallintoon, aluekehitykseen sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä tietoja. Maa- ja metsätalousministeriö - Tiedotteita ja uutisia. Ministeriön ja sen osastojen ja toiminnan esittely. Turvatekniikan Keskus - Tukes - Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on huolehtia teknisestä turvallisuudesta, muun muassa sähkö- ja paineastia- sekä kemikaaliturvallisuudesta Suomessa. Suomen eduskunta - Suunnitelmat, päätökset ja tiedotteet. Kansanedustuslaitoksen historia, nykyiset toimintatavat ja eduskuntatalon esittely. Patentti- ja rekisterihallitus - Yritysten, yhdistysten ja säätiöiden sekä teollisoikeuksien palvelutalo. Oikeusministeriö - Ajankohtaiset tiedotteet, oikeuslaitos, lait ja yhteiskunta sekä vankeinhoito. Euroopan parlamentti - Tietoa parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Hätäkeskuslaitos - Laitoksen tavoitteiden esittely, hätäkeskuslaki ja -asetus sekä organisaatiokaavio. Uutisia RTF- ja PDF-muodossa. Puolustusvoimat - Esittely puolustusvoimien tehtävistä, sen historiasta ja Varusmieheksi-kirjan verkkoversio. Sivujen sisäinen haku edellyttää tietojen löytämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö - Liikenne- ja viestintätietoa. Työministeriö - Työhallinnon palvelut. Avoimia työpaikkoja kaikilta aloilta. Tietoa työsuhteesta, ammateista, maahanmuutosta ja muista työelämään liittyvistä aiheista. Valtioneuvoston hankerekisteri - Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. Valtionhallinnon keskustelufoorumi - Keskustelufoorumilla voi ottaa kantaa eri valtionhallinnon kysymyksiin. Suomen tasavallan presidentti - Tietoja presidentti-instituutiosta, Suomen tasavallan presidenteistä sekä nykyisen tasavallan presidentin ohjelmasta. Sivuilta löytyvät myös nykyisen tasavallan presidentin puheet, matkaohjelma sekä kuvamateriaalia presidenttiparin toiminnasta. Ulkoasiainministeriö - Valvoo Suomen ja suomalaisten etuja ulkomailla. Linjaukset, edustustot, palvelut, ajankohtaista. Suomi.fi - Julkishallinnon palveluiden yhteinen osoite. Julkiset palvelut linkitetty aiheen mukaiseen järjestykseen. Suomen Tulli - Lomakkeet, tullimääräykset, tullipiirit, tullineuvonta, tiedotukset, ulkomaankauppatilastot. Viestintävirasto - Sähköisen viestinnän ja tietoyhteiskuntapalvelujen yleinen hallintoviranomainen. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ - Patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen palvelu yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat verohallinnon, kaupparekisterin tai säätiörekisterin asiakkaita. Puolustusministeriö - Tietoa puolustuspolitiikasta, materiaalihallinnosta, puolustusbudjetista ja rauhanturvaamistoiminnasta. Verohallinto - Tietoa verotuksesta ja verohallinnosta. Keskusverolautakunnan ennakkopäätöksiä. Ennakonpidätyslaskuri. Ulkomaalaisvirasto - Tietoa ulkomaalaisvirastosta, Suomen kansalaisuudesta ja oleskeluluvista. Väestörekisterikeskus - Ohjeita muuttoilmoituksen tekijälle, tietoa sähköisestä henkilöllisyydestä sekä väestö- ja nimitilastoja. Environment.fi - Ympäristöministeriö ja ympäristökeskukset. Tietoja ympäristötietojärjestelmästä, joka kattaa veden, ilman, jätteet, kemikaalit ja luonnonsuojelun.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC