Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Her kan du finde noget om det dansk forsvar, herunder hæren, søværnet, flyvevåbnet og hjemmeværnet.
Sites [ Submit ]
Farvandsvæsnet - Farvandsvæsnet. Sejladsinformation, vandstand, strøm, temperatur og saltholdighed, Redning, Lodsning og kontakt. Forsvarets Materieltjeneste - Fælles materieltjeneste for Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet. Nyheder, planlagte anskaffelser, projekter, links. Forsvaret - Forsvaret.dk er den fælles indgang til den Værnsfælles kommando, der er Danmarks overordnede militære ledelse af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne. Beredskabsstyrelsen - Formål, organisation, lovgivning, rådgivning om fyrværkeri, farlige stoffer og kemikalier, links og kontakt. Militærnægteradministrationen - Administration af militærnægterordningen, herunder overførelse, indkaldelse, udstationering og hjemsendelse af civile værnepligtige (militærnægtere). Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste - Tidligere Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), nu: FBE. Opgaver, nyheder, ejendomme, udbud, indkøb og salg, stillinger og kontaktinfo. Soldaterportalen - Soldaterportalen - Forsvarets online community for soldater og pårørende Forsvarsministeriet - Danmarks øverste politiske forsvarsmyndighed. Forsvarets Værnsfælleskommando styrer Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne. Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste er selvstændige niveau 1. myndigheder. Hertil kommer en række nyoprettede styrrelser. Forsvarets Dag og Værnepligt - Orienterings- og præsentationsarrangementer om værnepligt og ansættelsesmuligheder i forsvaret samt om mulighederne for optagelse i de frivillige organisationer hjemmeværnet og beredskabsforbundets frivillige. Erstatter den tidligere session. Danske special operations styrker og patrulje enheder - Danske Specialenheder (Special Operations Forces / SOF) og Fjernopklaringsenheder (Longe Range Recognassains Patrol / LRRP): Jægerkorpset, Frømandskorpset, Sirius patruljen, PTRKMP / DDIV og Patruljekompagni / HOK. Arktisk Kommando - Arktisk Kommando er en sammenlægning af Grønlands Kommando og Færøernes Kommando, og er en udløber af det seneste forsvarsforlig. Forsvarets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) - Den 1. oktober 2014 skiftede Forsvarets Materieltjeneste (FMT) navn og organisering. Det nye navn er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og den nye styrelse er underlagt Forsvarsministeriets departement (FMN). Forsvarets materiel - Forsvaret materiel, økonomi, personel, og opgaver. Kulturnat hos Forsvarsministeriet (2013) - Forsvarsministeriet deltager for tredie år i Kulturnatten i København. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) - Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er ansvarlig for ansættelser, personlig uddannelse og andre personaleforhold i Forsvaret. Ledige stillinger, international tjeneste, nyheder, links. Tidligere: Forsvarets Personeltjeneste (FPT). Forsvarsmuseer - Samlet indgang til museer, som har udstillinger om Danmarks forsvar og de krige, landet har deltaget i – både historisk set og i dag. Forligsportal for Forsvaret (2010-2014) - På baggrund af Forsvarskommandoens (FKO) Implementeringsdirektiv har Hærens Operative Kommando (HOK) udgivet sit direktiv for implementering af Forsvarsforlig 2010-2014.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Bulgarsk  -  Spansk  -  Italiensk  -  Ukrainsk  -  Russisk  -  Serbisk  -  Tysk  -  Hebraisk  -  Tjekkisk  -  Hollandsk  -  Japansk  -  Litauisk  -  Farsi  -  Rumænsk  -  Fransk  -  Polsk  -  Kinesisk (simplificeret)  -  Tyrkisk  -  Hrvatski  -  Slovensky  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC