Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Grupy ludzi prowadzące działalność naukową lub edukacyjną z zakresu historii: towarzystwa i inne stowarzyszenia naukowe, koła naukowe, koła i towarzystwa miłośników, kluby, fundacje oraz sekcje tematyczne stowarzyszeń naukowych.
Sites [ Submit ]
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi - Władze, historia, aktualności, odczyty, konferencje, publikacje. Materiały dla uczestników olimpiad historycznych i nauczycieli historii. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - Historia i działalność towarzystwa, wydawnictwa, sesje naukowe, biblioteka. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Historia i działalność towarzystwa, aktualności, wydawnictwo. Polskie Towarzystwo Historyczne - Aktualności, władze, statut, historia, działalność, wydawnictwa. Solidarność Walcząca - Wydawnictwa, fotografie, prezentacja działaczy. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji - Krakowski oddział stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów wielu dziedzin, którzy działają na rzecz współczesnego funkcjonowania dawnych fortyfikacji. Radomskie Towarzystwo Naukowe - Informacje o historii Towarzystwa, kierunkach badań i działalności wydawniczej. Ośrodek „Karta” - Zajmuje się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji. Sakwa - Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii. Statut stowarzyszenia, rozbudowane forum, galeria. Historia Idei - Forum Studenckiego Koła Naukowego Historii Idei Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Związek Szlachty Polskiej - Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angielski  -  kataloński  -  duński  -  niemiecki  -  włoski  -  holenderski  -  farsi (perski)  -  czeski  -  turecki
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC