Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Vereniging Oud-Utrecht - Richt zich op de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van stad en provincie Utrecht. Informatie over de vereniging, haar activiteiten en het tweemaandelijks tijdschrift. Historische Vereniging Arnemuiden - Site met historische informatie over Arnemuiden; veel beeldmateriaal, transcripties van oude documenten en artikelen uit het kwartaalblad Arneklanken. Historische Vereniging Schiedam - Informatie over de vereniging en een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de gemeente en haar inwoners. Archeologie onder water - Stichting "Mergor in Mosam" is een stichting die archeologisch onderzoek onder water verricht, in het Oostelijk Rivierengebied maar ook elders. Op de site: projecten, nieuws en onderzoek. Njbg.nl - Nieuws en activiteiten voor jongeren, door de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis. Stichting Historie Grofkeramiek - Beknopte informatie met foto's over de geschiedenis van grofkeramiek. Met adressen van leveranciers en een overzicht van gepubliceerde folders. Storia - Een bureau voor historisch onderzoek, tentoonstellingen, bedrijfsgeschiedenissen en cultuurhistorische projecten. Informatie over de werkwijze van Storia, voorbeelden van projecten, en links. Stichting Werkgroep Oud-Castricum - Informatie over de stichting, haar werkzaamheden, verrichte opgravingen en een aantal genealogiën. Steenbergen Stichting - Informatie over de stichting en het nalatenschap van Johan Steenbergen, industrieel en diplomaat uit Meppel. Erfgoedhuis Utrecht - Ondersteunt stichtingen die het cultureel historisch erfgoed in de provincie Utrecht bestuderen en beschermen. Informatie over het erfgoed, de stichtingen en de activiteiten van het Erfgoedhuis. Historische Vereniging Maassluis - Informatie over de vereniging, haar activiteiten en de geschiedenis van Maassluis. Stichting Historie Sittard - Over de stichting en haar activiteiten. Met een historische kalender en een virtuele wandeling door Sittard. Geschiedenis Beeld en Geluid - Vereniging van mensen die audiovisueel materiaal gebruiken als bron voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of documentaires. Informatie over activiteiten. Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond - Richt zich op monumentenzorg, archeologie, cultuur- en architectuurgeschiedenis, tuinarchitectuur, bouwhistorie en historische geografie. Activiteiten, bulletins en lidmaatschapsinformatie. Heemschut - Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten presenteert nieuws, acties, publicaties en recreatieve activiteiten. Historische Vereniging Vlaardingen - Algemene informatie over de vereniging tot beoefening en verspreiding van de kennis der geschiedenis van de stad Vlaardingen en een korte geschiedenis van stad.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC