Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Gryzonie (Rodentia) stanowią najliczniejszy rząd ssaków, obejmujący 1800 gatunków zgrupowanych w 29 rodzinach. Cechą charakterystyczną wszystkich gryzoni jest obecność dwóch par stale rosnących siekaczy w górnej i dolnej szczęce oraz brak kłów. Większość gryzoni to zwierzęta roślinożerne, niektóre jednak nie stronią od pokarmu zwierzęcego. Zwierzęta te cechuje znaczna rozrodczość. Występują na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą.
Also Available in These Languages
angielski  -  duński  -  niemiecki  -  hiszpański  -  francuski  -  włoski  -  japoński  -  litewski  -  holenderski  -  rosyjski  -  fiński  -  szwedzki  -  czeski  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC