Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Amnesty International Norge er den norske avdeling av Amnesty International, en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon. Organisasjonen er uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning og religiøs tro.
Also Available in These Languages
Fransk  -  Italiensk  -  Japansk
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC