Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsen - Har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, særlig blant ungdom. Informasjon om prosjekter, stipend og Willy Brandt-prisen. Foreningen Norden - En partipolitisk uavhengig forening for enkeltmedlemmer og organisasjoner. Foreningen arbeider for et øket nordisk samarbeid innen blant annet arbeidsmarked, næringsliv, utdannelse, kultur, massemedia, bistand og miljøvern. Grønn hverdag - Norges største nettverk av og for miljøbevisste forbrukere tidligere kjent som Miljøheimevernet. Nyheter og tips om små og store ting man kan gjøre for å leve mer miljøvennlig. Mensa Norge - Forening for mennesker med høy IQ. Informasjon om organisasjonen, nyheter og tester. UNESCO-kommisjonen - Informasjon om FN-organisasjonen for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Et kontaktpunkt med norske fagmiljøer, og rådgiver for regjeringen. Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning - Informasjon om og fra redningsselskapet. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) - Paraplyorganisasjon for mer enn 70 norske organisasjoner. Informasjon, aktiviteter, og om forskjellige støtteordninger. Juvente - Avholdsorganisasjon for ungdom. Grenlandsaksjonen - En politisk uavhengig organisasjon med mål å hjelpe det rumenske folk. Med nyheter, givere og aktiviteter. Rotary i Norge - Informasjon om organisasjonen og utveksling. Lenker, diskusjonsforum og gjestebok. CISV Norge - Children's International Summer Villages Norge er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner. Ensliges landsforbund - Medlemsorganisasjon som arbeider for ensliges og aleneboendes interesser, økonomisk og sosialt. Nyheter, tips, fakta om å bo alene, samt møter, kontakt og boligbyggelag. Landsforeningen for voldsofre - Informasjon om foreningen og fremgangsmåte for å søke voldsoffer erstatning. Natteravnene i Norge - Organisasjon for voksne som er ute om kveldene i helgene for å skape trygghet i nærmiljøet, først og fremst for ungdom. Informasjon om organsisjonen med oversikt over fylkes- og lokallag. Civitan Norge - Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for en bedre samfunnsånd. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap. Institusjonen Fritt Ord - Har til formål å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Max Havelaar - Fairtrade garantimerke som er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en fair pris for sine kvalitetsprodukter. Informasjon om organisasjonen, produktene og produsentene. Motorførernes avholdsforbund (MA) - Samfunnsengasjert organisasjon som arbeider for fornuftig bilbruk. Nyheter, lokallagoversikt, aktivitetsplan og artikkelarkiv. for at kollektivtilbudet i byer og tettsteder må styrkes. Den Norske Frimurerorden - Informasjon om ordenen, loge-oversikt og møteplaner.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC