Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Mennesker med funksjonshemninger - hvordan de lever, lærer, arbeider, leker og reiser. Kategorien omfatter også relaterte nyheter, studier, informasjon og statisikk, så lenge det ikke eksisterer en annen kategori hvor dette hører hjemme.
Also Available in These Languages
Bulgarsk  -  Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Tysk  -  Spansk  -  Fransk  -  Gresk  -  Italiensk  -  Japansk  -  Litauisk  -  Nederlansk  -  Polsk  -  Portugisisk  -  Russisk  -  Tsjekkisk  -  Ukrainian  -  Galego
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC