Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Xente con discapacidades - como viven, aprenden, traballan, xogan, fan deporte e viaxan. Tamén noticias sobre a discapacidade, páxinas persoais, revistas, publicacións, estudos, información e estatísticas. Asociacións, fundaciones, federacións, institucións, centros e empresas (con traballadores discapacitados ou con produtos para eles).
Sites [ Submit ]
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) - A súa misión é xerar as condicións que aseguren o desenvolvemento global do colectivo que defende, en canto a accesibilidade universal e igualdade de oportunidades. Servizos, centro de formación e recursos. Confederación Galega de Minusválidos (Cogami) - Organización non gubernamental de ámbito autonómico á que pertencen asociacións de persoas con discapacidade física e orgánica. Axenda, servizos e actividades. Fademga - Federación de asociacións en favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia. Historia e obxetivos, servizos e formación. Aspanaex - Asociación en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual da Provincia de Pontevedra. A Entidade, servizos, proxectos e novas. Asociación síndrome de down Xuntos - Traballan pola igualdade, nunha sociedade aberta e plural, libre de prexuízos cara a discapacidade. Áreas de traballo e publicacións, galería e novas. Feafes - Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia ten como misión a mellora da calidade de vida das persoas con enfermidade mental. Servizos, actividades e como axudarº Fagal - Federación de asociacións galegas de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias. Obxetivos, documentos e guía para coidadores. Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT) - Constituida por profesionais que traballan con nenos que teñen algunha discapacidade, e coas súas familias. Novidades, documentos e centros. Asociación Por Dereito - Agrupación para a integración das persoas con autismo. Movilizacións, próxectos e aula de apoio. Alcer Ourense - Ten finalidade de contribuir á axuda moral e física das persoas afectadas por doenzas renais. Actividades e novas. Asdivalu - Asociación de persoas con discapacidade dos vales Ulla e Umia. Actividades, eventos e novidades. Down Galicia - Promove o exercicio efectivo dos dereitos, deberes e libertades fundamentais para o desenrolo integral como persoas, do colectivo ó que representa. Documentación e programas. Asociacion Andaina Pro Saúde Mental - As suas actividades centranse nas persoas con trastornos mentais. Videos, testimonios e afiliación. Asbiga - Asociación de Persoas con Trastorno Bipolar de Galicia. Información sobre a enfermidade, novas e recomendacións. ASPAYM Galicia - Asociación de Lesionados Medulares e Grandes Discapacitados Físicos de Galicia. Presentación, servizos, programas e formación. Asodifisi - Asociación de Discapacitados Físicos e Psíquicos de Mos. Quén son, actividades e novas. Discafis-Cogami - Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos da Provincia de Ourense. Información da entidade, programas e asociados. Asociación Ambar - Apoia e presta servizos a persoas con diversidade funcional e ás súas familias, na comarca do Barbanza. Servizos, proxectos e programas. Lugoaccesible - Guía da Accesibilidade da cidade luguesa. Posibilita que as persoas con mobilidade reducida poidan gozar da oferta cultural, de lecer e gastronómica. Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU) - Agrupación de afectados de discapacidade auditiva da provincia ourensán. Información, servizos e comisións. Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia (Acadar) - Defenden a dignidade e os dereitos do colectivo que representan, para o seu exercicio en condicións de igualdade real. Áreas de actividade e vida asociativa. Federación Autismo Galicia - A misión da Organización é mellorar a calidade de vida das persoas con trastornos do espectro do autismo e das súas familias. Servizos, documentación e novas. Asociación de Dano Cerebral de Vigo (Alento) - Desenvolve programas e servizos para propiciar a mellora da calidade de vida, a inclusión sociolaboral e a defensa dos dereitos do colectivo que representa. Amico - Asociación que ten como misión principal a de promover a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de Compostela e Comarca. Guiadis - Guía de Axudas á discapacidade. Buscador de recursos, centros de atención e consultas. Amicos - Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Intelectual. Obxetivos, servizos e localización de centros. Guía para o asistente persoal - Promovido pola Asociación AMBAR das persoas con diversidade funcional. Special Olympics Galicia - Promoción e a inserción social das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, mediante o lecer, o tempo libre, a cultura e o deporte. Aspas - Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual de Santiago. Actualidade e novas, servizos e centros. Consellería de Traballo e Benestar - Discapacidade - Sección que ten a Xunta de Galicia, dedicada ó colectivo. Novas e recursos. Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos de Galicia - Asociación que representa e realiza programas a favor de persoas con discapacidade gravemente afectadas, de forma directa e indirecta. Programas e proxectos. Aspace - Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálise Cerebral e/ou Patoloxías Afíns.Quén son e actividades. Agaela - Asociación Galega de Afectados pola Esclerose Lateral Amiotrófica e agrupa a afectados, familiares, colaboradores e voluntarios.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Español  -  Português  -  Japanese  -  Bulgarian  -  Chinese_Simplified  -  English  -  Svenska  -  Česky  -  Lietuvių  -  Català  -  Russian  -  Greek  -  Deutsch  -  Français  -  Ukrainian  -  Italiano  -  Polski  -  Nederlands  -  Norsk  -  Dansk
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC