Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Her finner du legater, foreninger, kollektiv og andre organisasjoner.
Sites [ Submit ]
Du store verden - Et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider innenfor kulturformidling mellom Sør og Nord og i dagens flerkulturelle norske samfunn. Kritikerlaget - Medlemsorganisasjon for kritikere av kunst, litteratur, teater, musikk og dans. Om laget, medlemsliste, enkelte artikler fra medlemsbladet "Krit.sirkelen" og medlemssider. Norsk Kulturhus Nettverk - En interesseorganisasjon for norske kulturhus som skal synliggjøre, samordne og utvikle kulturhusenes ressurser og kompetanse. Norsk kulturskoleråd - En landsomfattende organisasjon som samler de fleste kunst- og kulturskolene for barn og unge i et nettverk. Norsk kulturråd - Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og er rådgiver for det offentlige i kulturspørsmål. På nettstedet finnes informasjon om kulturrådets aktiviteter på forskjellige områder. Norsk Kulturforum (NOKU) - Et landsomfattende faglig forum som skal fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet og være pådriver i kulturpolitiske spørsmål. Trondheim elektroniske kunstsenter (TEKS) - Ideell organisasjon som skal fremme elektronisk kunst i Trondheim. Etablert januar 2002. Mailingliste, informasjon om kunstnernettverk og projektoversikt. Norsk kulturminnefond - Opprettet under Miljøverndepartementet som den ansvarlige nasjonal myndighet for kulturminneloven og forvaltningen av denne og annen miljøvernlovgivning. Norsk teater- og orkesterforening (NTO) - Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Katalansk  -  Tysk  -  Fransk  -  Italiensk  -  Japansk  -  Kurdisk  -  Nederlansk  -  Farsi  -  Polsk  -  Rumensk  -  Russisk  -  Ukrainsk  -  Tsjekkisk  -  Galisisk  -  Tyrkisk
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC