Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Een pensioen is een periodieke uitkering die iemand ontvangt nadat hij of zij gestopt is met werken, wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd of wegens invaliditeit. Soms wordt een pensioen na het overlijden van de gerechtigde aan de nabestaanden uitgekeerd.
Sites [ Submit ]
Pensioen- en Uitkeringsraad - Verantwoordelijk voor de uitvoering van Nederlandse wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan erkende slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden. Nieuws, links, algemene informatie en overzicht van de betrokken wetten. ABP - Bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheid en onderwijs. BPF bouw - Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid houdt zich bezig met het opstellen van een pensioenregeling voor werknemers in de bouw. Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) - Bedrijfstakpensioenfonds voor apothekers en medewerkers in een apotheek. Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum - Ondernemingspensioenfonds voor de werknemers van C&A Nederland en enige daarmee verbonden vennootschappen. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel - Verzorgt de pensioenvoorziening voor de agrarische groothandel. Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO) - Verantwoordelijk voor de pensioen-, prepensioen- en invaliditeitpensioenvoorzieningen van vrijwel alle ondernemingen behorend tot Reed Elsevier Nederland BV. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME) - Beheert de pensioenrechten van werknemers in de bedrijfstak Metalektro. Een van de vijf grootste pensioenfondsen in Nederland. Pensioenfonds Metaal en Techniek - Bedrijfstakpensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek. Over het fonds, de pensioenregeling en de deelnemersraad. PGGM - Pensioenverzekeraar voor werknemers en werkgevers in de sector zorg en welzijn. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO - Verzorgt pensioenregelingen en bedrijfsspaarregelingen voor werknemers in de bedrijfstak Media. Pensioenfonds Horeca & Catering - Over het vroeg-, ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Met pensioenreglement en informatie over het fonds. Philips Pensioenfonds - Bevat informatie over de organisatie en de pensioenregelingen van Philips-werknemers in Nederland. Over de eindloonregeling, het flex-pensioen en het prepensioen. SPF Beheer BV - Uitvoerder en beheerder van collectieve pensioenen voor aangesloten pensioenfondsen, waaronder de Stichting Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie - Met informatie over de vut- en pensioenregeling en het nabestaandenpensioen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven - Over het ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen, de VUT en het vroegpensioen. Met informatie over fonds en bestuur. Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) - Beheert de pensioenregeling voor huidige en voormalige werknemers van de Sociale Eenheid IJmuiden. Over het fonds, het ouderdoms- en het overbruggingspensioen. BPF Schilders - Bedrijfspensioenfonds verzorgt de pensioenen van werknemers en ondernemers in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche. Stichting Fondsenbeheer Waterbouw - Houdt zich bezig met de administratieve uitvoering van de sociale regelingen in het baggerbedrijf, waaronder het VUT- en het bedrijfstakpensioenfonds. Stichting Pensioenfonds Werk en (re)Integratie - Informatie over de pensioenregelingen voor werknemers in de WIW (Wet inschakeling werkzoekenden) en SW (Sociale Werkvoorziening). Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland - Bedrijfspensioenfonds; informatie over de organisatie bestuur en het pensioen. Ombudsman Pensioenen - Onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Procedure, reglement, jaarverslagen en voorbeeldzaken. Stichting Pensioenfonds TDV - Bedrijfspensioenfonds voor werknemers van de Impress-groep en de oud-werknemers en gepensioneerden van Thomassen & Drijver-Verblifa N.V. Overzicht van de aangesloten bedrijven, pensioenregeling, statuten en reglementen. Stichting Pensioenfonds TNO - Bedrijfspensioenfonds voor de werknemers van TNO en aangesloten instituten. Stichting Pensioenkijker.nl - Informatie over de pensioensoorten, fiscale aspecten en vragen. Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen - Behartigt de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van "slapers". Voor ouderdoms-, nabestaanden-, invaliditeits- en flexibele pensioenen en VUT-uitkeringen. NVOG - Landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen bij de regering en de politieke partijen. Pensioenbureau Zwijnenburg BV - Pensioenadvies voor aanvullend pensioen, collectief pensioen en gouden handdruk. Lid van de Federatie Financiële Planners. Pensioen.com - Magazine voor HRM-managers, ondernemers en werknemers. Pensioendesk Nederland B.V - Is een keten van pensioenadviesbureaus in Nederland. ORpensioen - Informatie voor ondernemingsraden over pensioenen Pensioenvoordeel.nl - Consumentensite over pensioen & lijfrente Pensioenfonds Stork - Ondernemingspensioenfonds van het Stork-concern. Over het fonds, het bestuur, de activiteiten en de pensioenpaketten. APG - Verzorgt het vermogensbeheer, de administratie en communicatie van pensioenfondsen. Informatie over de diensten, het bedrijf en hun strategie. AZL - Onafhankelijke dienstverlener op het gebied van de secundaire werknemersbeloning verzorgt pensioenvoorzieningen, inkomensvervangende uitkeringen en zorgverzekeringen. SVB - Uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, informatie over de dienstverlening, prestaties en nieuws. Stichting Pensioenfonds APF - Voorheen Stichting Akzo-Pensioenfonds (zelf opvolger van de AKU-, KZO- en KZK-Pensioenfondsen). Over de organisatie, de pensioensoorten en de beleggingen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) - Regelt het ouderdomspensioen, het tijdelijk ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen van medewerkers in de zorgverzekeringssector. Diverse brochures in PDF-formaat. Pensioen zoetwaren - Over het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen, het prepensioen en de mogelijkheden tot inruilen. Pensioenfonds Architectenbureaus - Nieuws, pensioenvormen, informatie over vut-regelingen en flexibele pensioenen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Duits  -  Japans  -  Zweeds
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC