Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Natuurwetenschappen die zich bezighouden met het onderzoek van de aarde, de oceanen en de atmosfeer. Tot de aardwetenschappen worden gerekend: geologie, fysische geografie, geomorfologie, geofysica, meteorologie, klimatologie, oceanografie geohydrologie en geochemie.
Sites [ Submit ]
Nationaal Geografisch Instituut - Interne structuur, toegepaste technieken, het productengamma en o.a. de beschikbaarheid van GPS-stations, online administratieve A4-kaarten en software voor omvorming van coördinaten. Alterra - Doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bos en natuur. Organisatie, programma's, producten en publicaties. KNGMG - Het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Dienst der Hydrografie - Verzorgt het in kaart brengen van de zee, het uitgeven van zeekaarten en daarmee samenhangende nautische publicaties. Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht - Aardwetenschappenlijk onderzoek en onderwijs in Utrecht. Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) - Vereniging voor Bodemkundigen. Over de vereniging, nieuwsbrieven, bodemonderwijs, -onderzoek en -informatie. Historisch Grondgebruik Nederland - Nederland zoals dit er in 1900 uitzag. Op basis van gescande topografische kaarten van rond 1900 is het grondgebruik digitaal in kaart gebracht. VU Amsterdam, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen - Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Informatie over bachelor- en masteropleidingen, nieuws, achtergronden en profielwerkstukken. Nederlandse Kring Aardse Materialen (NKAM) - Informatie over de geologische vereniging, nieuws en excursies en andere activiteiten. Hydrologie - Korte uitleg over wat hydrologie inhoudt. Bodemkundig Adviesbureau Edelman BV - Bodemkundig Adviesbureau Edelman bv geeft adviezen op het gebied van bodembeheer en Th. Edelman is bekend om zijn bijdrage aan de Nederlandse bodemnormen. Geochemie van de Zeeuwse bodem - Onderzoek naar de geochemie van de Zeeuwse bodem en de digitale Zeeuwse geochemische atlas. Georeizen - Reisorganisatie voor bijzondere reizen met een geowetenschappelijk thema onder begeleiding van professionele geowetenschappers. Mijnbouw Nederlands Limburg - Informatie over mijnen en mijnbouw. Aardkundigewaarden.nl - Informatie over en foto's van aardkundige monumenten en zwerfstenen in Nederland. Met name het zwerfstenen eiland bij Maarn. Geochemie - Korte uitleg over wat geochemie inhoudt. Geonovum - Fusie van de Stichting Ravi (Raad voor Vastgoed Informatie) en de Stichting NCGI (National Clearinghouse Geo-Informatie) gevestigd in Amersfoort. Zet zich in voor laagdrempelige toegang tot geo-informatie en ontwikkelt en beheert de standaarden die daarvoor nodig zijn. DINO Loket - Biedt gratis toegang tot gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond, uit de database van de Geologische Dienst Nederland - TNO. Hydrographic Society Benelux (HSB) - Vereniging voor professionals en geïnteresseerden in de Hydrografie. Profiel, ledenlijst, agenda en forum. Water FAQ - Beantwoordt veelgestelde vragen die te maken hebben met water en het gebruik daarvan. Werkgroep voor tertiare en kwartaire Geologie - Houdt zich bezig met studie en veldwerk op het gebied van de geologie. Aactiviteiten, bibliotheek, periodieken en informatie over lidmaatschap. Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland - Biedt overheden en bedrijven toegang tot bodemgegevens en scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Bahasa_Indonesia  -  Bulgaars  -  Catalaans  -  Deens  -  Duits  -  Spaans  -  Esperanto  -  Baskisch  -  Italiaans  -  Koreaans  -  Russisch  -  Fins  -  Tsjechisch  -  Japans  -  Lietuvių  -  Farsi  -  Roemeens  -  Zweeds  -  Chinees  -  Hongaars  -  Vereenvoudigd Chinees  -  Frans  -  Noors  -  Portugees  -  Turks  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC