Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites over de verschillende onderdelen van Nederlandse overheid, zowel de rijksoverheid als de decentrale overheden.
Sites [ Submit ]
Public Key Infrastructure - Informatiecentrum over het gebruik van de elektronische handtekening voor overheidsdiensten. Politie - De officiële website met info over de organisatie, nieuws, politieberichten, tips en een FAQ. Overheid.nl - Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995). De Nederlandsche Bank - De centrale bank van Nederland. Actueel nieuws, de organisatie, statistieken en informatie over geld en het monetair beleid. GemNet - Een besloten netwerk voor gemeenten, woningcorporaties, provincies, ministeries, waterschappen en andere overheden. Gezondheidsraad - Adviessorgaan voor parlement en regering over de stand van wetenschap op het gebied van de volksgezondheid. Informatie ovcer de organisatie, de leden en zoekmogelijkheden naar publicaties en rapporten. Waterschappen - Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden. Binnenlands Bestuur - Platform voor het openbaar bestuur. Digitale versie van het weekblad. CAOP - Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel. Gespecialiseerd in procesbegeleiding van arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen en geschilbeslechting binnen de publieke sector. IOO - Economisch onderzoek voor de publieke sector. Bedrijfsprofiel, onderzoeksterreinen en onderzoeksresultaten. Eurowet - Bedrijf voor lobby in Brussel en Den Haag (Europese Commissie en Parlement, Ministeries, Productschappen, Brancheverenigingen, Douane etc.), advisering over de interpretatie van de wetgeving, informatie over nieuwe ontwikkelingen, assistentie bij problemen en analyse van markt- en politieke ontwikkelingen op het gebied van de voedings- en genotmiddelenindustrie. e-overheid - Stimuleert en ondersteunt kenniswisseling tussen overheden om een impuls te geven aan de tot standkoming van de elektronische overheid. Nieuwsbrief, kennisbank en toelichting op het beleid. Politie: vraag en antwoord - Site van een politieman, met info over de politie en haar werkzaamheden en uitleg van wetgeving. De opsteller geeft ook antwoord op uw vragen over de politie. Politieacademie - Politie Onderwijs- en Kenniscentrum. Levert onderwijs en kennisdiensten aan de politie. Officiële bekendmakingen - Officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad alsmede het gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling van deelnemende overheden.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Engels  -  Duits  -  Spaans  -  Frans
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC