Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Bevat websites van organisaties of verenigingen die zijn georiënteerd op (para)medische beroepsbeoefenaren of hun belangenverenigingen.
Sites [ Submit ]
Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen - Beroepsvereniging van maag-darm-leverartsen met informatie voor patiënten, (para)medici en leden. Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie - Heeft ten doel de neuropsychologie in Nederland te bevorderen. Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland - De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters met als doel het bevorderen van de theoretische en technische vakbekwaamheid van haar leden. Nederlandse vereniging van diëtisten - Beroepsvereniging van dietisten in Nederland, uitgebreide voorlichting over dieet, voeding en gezondheid. Branchebelang Thuiszorg Nederland - Organisatie voor zorgaanbieders in de thuis- en de kraamzorg. Met overzicht van aangesloten leden. Vereniging Hoofden Voeding Gezondheidszorg - De VHVG behartigt de belangen van de bij de vereniging aangesloten hoofden voeding van instellingen binnen de somatische gezondheidszorg. V.B.S.-G.B.S. - Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten. Met contactpagina's per vereniging, de geaccrediteerde vergaderingen, specialisten per arrondissement en bevoegdheid, en online maandblad en commentaren op wetswijzigingen. Nederlandse Vereniging voor Radiologie - Behartigt de belangen van haar leden, zorgt voor een goede toegankelijkheid van de radiologie en draagt bij aan een positieve beeldvorming rond de radiologie en de radiologen in Nederland.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC