Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Stichting Zorg voor Borstvoeding - Deze door UNICEF Nederland opgerichte stichting probeert borstvoeding van baby's in Nederland te stimuleren. Vereniging Spierziekten Nederland - Pagina's over de ziekten en aanverwante zaken. Zorgplan - Stelt zich ten doel om te bouwen aan betere zorg, zodat patiënten beter met hun ziekte kunnen omgaan. Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken - Bevordering en versterking van de transmurale zorg in de Haagse regio door middel van het ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten gericht op samenhang en afstemming van de zorg. Postureel Medisch Centrum - Pijnbestrijding en Cosmetische Acupunctuur. VaccinatieZorg - Bedrijfsvaccinaties, het medicijn tegen ziekteverzuim tengevolge van griep, biedt voor circa 80% bescherming tegen dit virus. Medisch Adviseurs bij Letselschade - Beantwoorden vragen en geven informatie bij letselschade, personenschade, medische fouten aan belangenbehartigers van letselslachtoffers, aan slachtoffers en aan andere belangstellenden. Ook is er een discussieforum over letselschade. Stichting Passiviteiten Dagelijks Leven - Bij sommige zorgbehoeftigen is passiviteit een kenmerk van hun dagelijks leven geworden. Dit kan belastend zijn voor verzorgde en verzorgende. De PDL-methode biedt ondersteuning bij het accepteren hiervan. Expertisecentrum Informele Zorg - Kennisplein voor iedereen die te maken heeft met informele zorg of mantelzorg. Met begrippenlijst, informatie over wetgeving, informatie over verschillende vormen van zorg en onderzoek. Stichting Ondersteuning Medische Research - Houdt zich bezig met het inzamelen van gebruikte kleding ten behoeve van Nierstichting Nederland. Bart Foundation - Geeft jonge mensen met een ingrijpende ziekte de kans hun ambities waar te maken. Hessel voor Hessel - Stichting op zoek naar steun voor onderzoek naar de hersenziekte Aicardi-Goutieres.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC