Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Fabelo estas distra, morala, aŭ filozofiema rakonto pri fiktivaj aventuroj de herooj kun supernaturaj kapabloj. Ĝi estas popola formo de la antikva mito, sed en modernaj, mit-neglektemaj socioj ofte ŝrumpis al nura porinfana distro. Tamen, en multaj senskribaj komunumoj ankoraŭ viglas la "ĉirkaŭfajra fabel-rakontado" kie la rakontistoj kaj ĉef-aŭskultantoj estas plenkreskuloj.
Sites [ Submit ]
La bronza ringo - Turka fabelo el "La blua Felibro", iom simila al Aladino, laŭ Andrew Lang, elangligis Don Harlow. Leporido, kiu deziris flugi - Fabelo de Terttu Tyynela. Oriente de l' suno kaj okcidente de l' luno - Norvega fabelo, originale surpaperigita de Asbjornsen kaj Moe, tradukis Donald J. Harlow. Reĝido Hiacinto kaj la kara Reĝidineto - Fabelo pri reĝido kun longa nazo, originale de Madame Leprince de Beaumont, el "La blua felibro" laŭ Andrew Lang, elangligis Don Harlow. Ruĝkapuĉetulino - Fabelo de Charles Perrault pri knabineto kaj lupo, tradukita de Don Harlow. Bovisto kaj Teksistino - Fama ĉina fabelo pri amo. Ĝi klarigas la rilaton inter Altairo kaj Vego, kaj la originon de la "Arĝenta Rivero". Elĉinigis Censinio kaj Seimin. Du fabeloj - Du moralaj fabeletoj de Johano Dorosmai, elhungarigis D-ro J. Kondor: "Birdotimigiloj" kaj "Ŝajno kaj vero". La flava gnomo - Fabelo el "La blua felibro" de Andrew Lang, originale de Madame d'Aulnoy, elangligis Donald J. Harlow, kun ilustraĵoj. Fabeloj de derviŝoj - Traduko de kelkaj tradiciaj fabeloj kolektitaj de Idris Ŝak. Ljang Ŝanbo kaj Ĝu Jingtaj - Ĉina amrakonto. Kompilis Hua Jiching. Elĉinigis Censinio kaj Seimin. La karavano - Ses fabeloj de Wilhelm Hauff. El la germana tradukis J. W. Eggleton. Loftur la sorĉisto - Islanda popolrakonto pri la sorto de malbona sorĉisto, elislandigis Baldvin B. Skaftfell. Fabloj de Ezopo (II) - Cent fabloj. Malnovaj mitoj ĉeĥaj - De Alois Jirásek. El la ĉeĥa tradukis Josef Vondroušek. 357 paĝoj. Modrijan, Franjo: Fabeloj - 20 fabeletoj originale verkitaj. Naŭ fabeloj - de Karel Čapek kaj ankoraŭ unu pezaldone de Josef Čapek. El la ĉeĥa tradukis Josef Vondroušek. Tri bengalaj fabeloj - de Lakshmiswar Sinha: La dio, la malriĉulo kaj la mirindaj potoj; Fakiro kaj princo; Kio estas saĝo? Entute 23 paĝoj. La blindulo Baba Abdala - Fabelo el la kolekto "1001 noktoj". Tradukis George Cox. La historio de Kogja Hasan al-Habal - Fabelo el la kolekto "1001 noktoj". Tradukis George Cox. La historio de Sidi Nonman - Fabelo el la kolekto "1001 noktoj". Tradukis George Cox. Fabloj el cent paraboloj - Esperantigis Miaohui. 115 paĝoj. Fabelaj mondoj - Bildfabelo "Ŝipeto Narklo" kaj fabela novelo "Vojo laŭ maro" de Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova. La feliĉa princo - de Oskar Ŭajld (Oscar Wilde). Tradukis Nikolao Griŝin. Kiel pego abion hakis - Litova fabelo pe Petras Cvirka. Tradukis Adomas Vaitilaviĉius. Ruzaĵoj de vulpo - Litova fabelo pe Petras Cvirka. Tradukis Adomas Vaitilaviĉius. Pri Koko Kantisto Kokerikisto kaj liaj infanoj - Litova fabelo pe Petras Cvirka. Tradukis Adomas Vaitilaviĉius. Hungaraj fabeloj - de Elek Benedek. Enhavas: La lupo kaj la vulpo; Joĉjo la ĉioscia; La soldato kaj la tajloro; La maljunulino kaj la morto; La brava peltisto; La filino de la bovpaŝtisto; La ora bastono; La reĝidino de Sunsubirlando; La rano; La ora sago. Ruskin, John: La reĝo de la Ora rivero - aŭ La nigraj fratoj. Tradukis Ivy Kellermann.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC