Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tilmeld her dansksprogede web-steder, der handler om jura og juridiske emner indenfor såvel offentligret, privatret og erhvervsretten. Titler og beskrivelser bør altid skrives på dansk. Engelsksprogede sider om danske juridiske emner hører hjemme i den relevante kategori under Regional/Europe/Denmark, mens andre engelsksprogede sider placeres under Top. Sider på andre sprog placeres under det korrekte sprog under World.
Sites [ Submit ]
Advokatnøglen - Advokatsamfundets oficielle database hvor man kan finde advokater, herunder efter navn, fagområde og speciale. Hegnsloven - Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om Kommenteret hegnslov og kurser. Dansk og international jura - Omfattende linksamling ved Poul Anders Thybo. Domstolene i Danmark - Om det danske retssystem, med domstolenes adresser, forbruger-rådgivning, publikationer og links. Karnov - Udgiver danske lovsamlinger, stiller nye love og bekendtgørelser til rådighed. Justitsministeriet - Varetager opgaver vedrørende justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Juraportalen Themis - Omfattende linksamling af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg. Familieadvokaten - Få hjælp i den juridiske brevkasse, bestil dokumenter eller læs om hverdagens jura. Patent- og Varemærkestyrelsen - Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter samt registrerer varemærker, brugsmodeller og design. Synopsis - Emneinddelt oversigt over juridisk litteratur. Dele af databasen kræver abonnement. Med beregningsprogrammer, formularer, lovsamling og forkortelser. Jurainformation - Forlags-, kursus- og konsulentvirksomhed. Kong Christian Den Femtis Danske Lov af 1683 - Præsentation, og uddrag af de 6 bøger. Også Kongeloven af 1665. Paragraf - Månedsblad for det juridiske studium på Aarhus Universitet. Med artikler og kalender. Civilstyrelsen - Med afdelinger for fonde, fri proces, retsinformation og erstatningsnævn. Jura - Nyt fra Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Med artikler fra bladet, og arkiv. IT-retten.dk - Netbaseret udgave af Professor Mads Bryde Andersens lærebogsfremstilling. De Jura Studerendes Retshjælp - Odense - De Jura Studerendes Retshjælp er en frivillig organisation af jurastuderende ved Syddansk Universitet i Odense, der tilbyder gratis retshjælp til private. Statstidende - I Statstidende findes lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, tinglysninger, samt frivillige offentliggørelser som fx stillingsopslag fra offentlige institutioner Danske Advokater - Danske Advokater er en brancheforening der varetager advokatvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser. LO: Juridisk service - Systematisk information om love, aftaler, domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område. Københavns Universitet: Det Juridiske Fakultets Bibliotek - Betjener primært forskere ved det juridiske fakultet og jurastuderende ved københavns Universitet, indenfor informationssøgning, emner, database, tidsskrifter, bøger og nyheder. Retsinformation - Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer. Juralinks - Links om jura Corporate Governance - Officiel organ om god selskabsledelse i Danmark
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Armensk  -  Indonesisk  -  Bulgarsk  -  Spansk  -  Kroatisk  -  Italiensk  -  Kazakh  -  Koreansk  -  Russisk  -  Slovakisk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Thai  -  Ukrainsk  -  Katalansk  -  Hindi  -  Tysk  -  Hebraisk  -  Tjekkisk  -  Hollandsk  -  Aserbajdsjansk  -  Japansk  -  Lietuvių  -  Farsi  -  Rumænsk  -  Arabisk  -  Hviderussisk  -  Ungarsk  -  Polsk  -  Kinesisk (simplificeret)  -  Fransk  -  Græsk  -  Lettisk  -  Portugisisk  -  Tyrkisk  -  Galicisk  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC