Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Orientering är en idrott där man använder karta och kompass för att snabbt hitta vägen mellan olika kontrollpunkter ute i terrängen. Dessa kontrollpunkter kallas vanligtvis kontroller och är i terrängen markerade med en orange-vit. På en orienteringsbana springer de deltagande löparna på tid. Ett viktigt tävlingsmoment är att så snabbt som möjligt hitta alla kontroller, på mer eller mindre dolda ställen i naturen, i en förutbestämd ordning.
Also Available in These Languages
<STRONG>Engelska</strong>  -  Katalanska  -  Tyska  -  Spanska  -  Kroatiska  -  Italienska  -  Japanska  -  Rumänska  -  Ryska  -  Slovakiska  -  Finska  -  Ukrainska  -  Tjeckiska  -  Litauiska  -  Franska  -  Turkiska
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC