Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Här finns museum om människor, folkgrupper och folkslag.
Sites [ Submit ]
Folkens Museum Etnografiska - Vetenskapen om olika folks levnadssätt. Stockholm. Statens Museer för Världskultur - Tidigare Etnografiska museet i Göteborg. Ájtte Fjäll- och Samemuseum - Jokkmokk. Huvudmuseum för den samiska kulturen och fjällens natur och kultur. Fullständig information om museets öppetider, utställningar, personal med mera. Arbetets museum - Ett samtidshistoriskt museum om arbetslivet. Information om öppettider, utställningar med mera. Världskulturmuseet - Diskuterar frågor som rör världen och vardagen. Utgångspunkt från bland annat etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga och historiska perspektiv. Nordiska museet - Skildrar tiden i Sverige från 1520 till nutid med hjälp av över 1,5 miljoner föremål. Information om museets verksamhet, öppettider och utställningar. Ligger på Djurgården i Stockholm. Mus-Olles museum - Här finns 25.000 förpackningar från 1800-talet fram till mitten av 1950-talet. Mynt, fotografier, trycksaker, 65.000 frimärken, naturalier, föremål från näringslivet, porslin och keramik, textil och dräktföremål. Östasiatiska museet - Samlingar av konst och arkeologi från Kina, Japan, Korea, Indien och sydostasien. Utställningar och programverksamhet. Knutmassomuseet - Gimo. Utställningar av masker som används vid Knutmassofirandet på Tjugondedag Knut. Historik om firandet och museet.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC