Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Konstvägen Sju Älvar - Ett konstprojekt i Västerbottens län, där ett dussintal konstnärer har placerat ut konstverk längs en 35 mil lång sträckning av väg 92. Information om projektets historia, medverkande konstnärer och konstverk. Riksutställningar - Arbetar inom ramen för den statliga kulturpolitiken med vandringsutställningar samt utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt. Mun och fotmålande konstnärers förlag AB - En förening för seriöst arbetande rörelsehindrade konstnärer som inte kan använda händerna. Konstkalendern - Konstutställningar på gallerier och museer. International Artists' Studio Program - Kalnedarium, publikationer och information om stipendier. ArtNet - Konstportal där konstnärer kan lägga upp sina bilder. Konstrundan på Österlen - Under påskveckan har konstnärer och hantverkare på Österlen öppet hus. Konstnärsnämnden - Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Pernbys målarskola - Tvåårig fristående konstskola med huvudsaklig inriktning på måleri och teckning. Konstrundan - I Sydvästskåne under långfredagen. Electrohype - Organisation som arbetar för att främja den datorbaserade konsten i Sverige och Norden. Veckans Bild - Publicerar varje veckan en ny länk till en intressant och/eller tänkvärd bild som redaktören funnit på webben. Pärlplatteklubben - Förening som månatligen byter pärlplattor på olika teman med varandra. Sveriges Konstföreningar - Den samlande organisationen för konstföreningar i Sverige.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC