Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Program för ekonomisk administration, t ex bokförings-, fakturerings-, löne- och skatteprogram.
Sites [ Submit ]
Matriset Oy - Utvecklar programvara för väghållning, elektronisk arkivering och bokföring. Viskan Distanshandel System AB - Utvecklar system för distanshandel, order, lager och fakturering samt e-handel. Schemaanalys - Schemaplanerings- och bemanningsprogram för Windows 95/98/2000/NT. "Rätt bemanning vid rätt tid." BAS-kontoplaner - Industrilitteratur säljer bl a böcker om BAS-kontoplanerna. Böckerna finns även som programvara på CD-ROM och diskett. Hogia-gruppen - I gruppen ingår flera företag inriktade på ekonomi och administration. SIE-gruppen - SIE är en standard för att utbyta redovisningsdata mellan olika program. Bakom SIE-gruppen står Sveriges ledande leverantörer av ekonomisystem. Generella administrativa datasystem - Här hittar man administrativa program för windows. Tillämpningsområden: Företags ekonomiadministration; Hyresadministration Inkassosystem; dagbok agenda kopplade till valfritt utformade små databaser, formular rapportgenerator. ADJob projektredovisning för byråer - Tid- och projektredovisning för byråer inom informations-branschen Magenta Data AB - Utvecklar ekonomiprogram i Windowsmiljö med inriktning på små och medelstora företag. FDT - Administrativ programvara. Briljant - Ekonomisystem för företag i skiftande branscher, exempelvis revisorer, redovisningskonsulter, arkitekter, verkstadsföretag, dentallaboratorier och restauranger. Björn Lundén Information AB - Säljer ekonomiprogram, böcker, skatteinformation och kurser. Capitex - Program för mäklare, försäkringsbolag, banker m fl. Unicell - Ekonomiprogram för mindre och medelstora företag. WinBas - Säljer ett komplett administrativt system med funktioner för affärsstöd. Wiig Data AB - Levererar Pyramid affärssystem. Edison - Lättanvänt bokföringsprogram för mindre företag, men även för redovisningsbyråer och andra ekonomiproffs. Programguiden - Guide till att hitta rätt programvara för verksamheten. PlantVision - Levererar informations- och beslutsstödssystem för lönsammare tillverkningsprocesser. Kontek Data AB - Program, support och utbildning för löneadministration. Datapartner - Bokningsprogram för att administrera resurser samt resistenstabell som visar vilka material som är resistenta för en kemikalie. Informer - Tidrapporteringsprogram för mindre företag. 3pm it AB - Utveckling av program för administrativa uppgifter. Barium AB - Utvecklar informationsstyrningsprogramvaran Barium Platform. Digishop software development and webapplications - Utvecklar och säljer bokningsprogram och webbutiker. MultiNet - Utvecklar kundanpassade system och programvara för ekonomi, uthyrningar och bokningar, avtalshantering och säljstöd. SchysstaC - Gratis bokföringsprogram för Windows, passande för mindre firmor och föreningar. Munkeby Systems AB - Erbjuder systemlösningar och webbaserade produkter för ärenderapportering av olika slag, informationsstyrning och dokumenthantering. Tillhandahåller även implementering och utbildning. Arena Data AB - Utvecklar affärslösningar för små och medelstora företag. Visma Spcs AB - Leverantör av program för administrativa funktioner som bokföring, fakturering och lönehantering för små och medelstora företag. Bokis - Sharewareprogram för Windowsdatorer, utvecklat för småföretag, lantbruk och föreningar. Gratis att använda i tre bokföringsmånader.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
<STRONG>Engelska</strong>  -  Indonesiska  -  Tyska  -  Japanska  -  Nederländska  -  Persiska  -  Rumänska  -  Ryska  -  Tjeckiska  -  Lietuvių  -  Franska  -  Turkiska  -  Slovensky  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC