Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Tähän luokkaan on kerätty linkit oikeudellisen alan kanssa läheisissä tekemisissä oleviin viranomaisiin.
Sites [ Submit ]
Suomen Eduskunta - Eduskunnan virallinen sivusto. Asiat ja asiakirjat -osastosta löytyy runsaasti materiaalia lainvalmistelun taustatyöstä. Sivustolla on myös tietoa kansanedustajista ja edustuslaitoksesta yleensä. Patentti- ja rekisterihallitus - Mm. patentteja ja tavaramerkkejä myöntävä viranomainen, joka ylläpitää myös yhdistys- ja kaupparekistereitä. Oikeusministeriö - Ajankohtaiset asiat, vireillä olevat hankkeet, lomakkeet, julkaisut ja yleistietoa oikeushallinnosta. Konkurssiasiamiehen toimisto - Tietoa konkurssiasiamiehestä ja konkurssiasiain neuvottelukunnasta. Sivustolta löytyvät myös konkurssiasiamiehen antamat suositukset. Korkein hallinto-oikeus - Yleisesittely ja tuoreimpia vuosikirjaratkaisuja. Korkein oikeus - Yleisesittely ja tuoreimmat ennakkopäätökset. Kriminaalihuoltolaitos - Tietoa yhdyskuntaseuraamuksista kuten nuorisorangaistuksesta, yhdyskuntapalvelusta sekä ehdollisesta vapaudesta. Markkinaoikeus - Markkinaoikeuden esittely, lyhyt kuvaus toiminnasta ja joitain tuoreimpia ratkaisuja. Onnettomuustutkintakeskus - Oikeusministeriön alainen onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavia onnettomuuksia ja laatii niiden pohjalta suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Sivustolla on tutkintaselostuksia n. vuodesta 1996 sekä yleistietoa keskuksen toiminnasta. Poliisi - Tietoa mm. lupa-asioista, palveluista ja rikosilmoituksen tekemisestä sekä neuvoja poliisin toimialaa koskevissa asioissa (omaisuuden suojaaminen ym.). Myös poliisilaitosten yhteystiedot. Rikoksentorjuntaneuvosto - RTN on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Rikosseuraamusvirasto - Rikosseuraamusvirasto on seuraamusten täytäntöönpanon yleishallintoviranomainen. Sivuilta löytyy ajankohtaistietoa rangaistusasioista sekä mm. vankiloiden yhteystiedot. Tietosuojaviranomaiset - Tietosuojaviranomaisten www-sivut. Vankeinhoitolaitos - Yleistä vankeinhoidosta, säädökset, tilastot, vankilat.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC