Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Wiedza związana bezpośrednio z pirotechniką, tj. z techniką wytwarzania wyrobów służących poprzez proces reakcji spalania do wywoływania efektów optycznych, cieplnych, akustycznych, zapalających lub dymnych.
Also Available in These Languages
angielski  -  niemiecki  -  włoski  -  holenderski  -  francuski  -  Russian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC