Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Zespół nauk o religii, których podejście - w odróżnieniu do teologii - charakteryzuje się antropologicznym, empirycznym, a więc porównawczym stosunkiem do przedmiotu badań (Wikipedia).
Also Available in These Languages
angielski  -  niemiecki  -  fiński  -  włoski  -  rosyjski  -  szwedzki  -  japoński
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC