Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Poza Centrum - Warsztaty rozwojowe, studium psychoterapii prowadzone metodą pracy z procesem. Ośrodek Psychoterapii Systemowej - Placówka doskonalenia zawodowego prowadząca działalność szkoleniową i psychoterapeutyczną w oparciu o teorię systemowej pracy z rodziną oraz teorię psychodynamiczną. Arche - psychologia dla ludzi - Szkolenia rozwoju osobowości, treningi relaksacyjne oraz zajęcia joga. Ponadto coaching oraz psychoterapia. Treningi Psychologiczne, Maryla i Janusz Bachmińscy - Oferta szkoleń psychologicznych z zakresu umiejętności społecznych, pomoc w kryzysach, psychoterapia. Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych - Kurs certyfikacyjny NLP, warsztaty rozwoju, szkolenia dla pracowników socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych. Personality Training Studio - Szkolenia z zakresu treningu osobowości, umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji. Dossier, misja, klienci, galeria. Psycholog.com.pl - Centrum Doradztwa i Terapii - Pomoc psychologiczna i usługi psychologiczne, psychoterapia. Szkolenia, warsztaty i treningi dla biznesu. Doradztwo, narzędzia badawcze i selekcja kadr. Centrum Counsellingu Gestalt - Terapia Gestalt, edukacja w zakresie praktycznych umiejętności psychologicznych. Siedziba w Krakowie. Interwencja kryzysowa - Problematyka pomagania osobom w kryzysie. Informacje o ośrodkach informacji kryzysowej, kursy interwencji kryzysowej, szkolenia. Mabor - Psychoedukacja, doradztwo, oferta szkoleniowa, poradnia terapeutyczna. Studium psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Studium Terapii Narracyjnej. Szkoła Rozwoju Osobistego. Laboratorium Psychoedukacji - Instytut Treningu i Psychoedukacji - Informacja o zespole psychologów i psychoterapeutów instytutu. W ofercie szkolenia, warsztaty rozwojowe, szkolenie trenerów, studium coachingu, ABC biznesu oraz psychoterapia. Artykuły o tematyce psychologicznej. Brian Tracy International - Oferta szkoleniowa w zakresie: rozwój osobisty, przywództwo, sprzedaż, coaching. Konferencje i wystąpienia publiczne. Informacja o zespole BTI. Psychologia i Praca - Psychologia sportu i biznesu. Doradztwo, rozwijanie kompetencji i udzielanie psychologicznego wsparcia osobom funkcjonującym w trudnym, wymagającym otoczeniu, w warunkach wysokich oczekiwań i ostrej konkurencji. Coaching Professionals - Coaching. Oferta opracowywana indywidualnie. Informacje o standardach pracy zespołu zgodnych z wymogami International Coaching Community. Mindout - Adam Gnych - Oferta szkoleń biznesowych. Platforma Testów psychologicznych online. Po Deszczu - Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego - Oferta szkoleń dla psychologów, pedagogów i lekarzy. Organizacja szkoleń dla szkół i biznesu. JS Instytut Psychologii Biznesu - Coaching, consulting dla właścicieli i zarządów, szkolenia dla managerów. Komunikacja i relacje w procesie zmian, wdrożenia strategii, sytuacje trudne. Zarządzanie stresem, sztuka koncentracji, mobilizacja managerów w każdych warunkach. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Placówka niepubliczna specjalizująca się w terapii małych dzieci z autyzmem. Opis działań, metod terapii, daiałalności naukowej i szkoleniowej. Instytut Psychologii Procesu - Oferta szkolenia licencyjnego w zakresie psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces opracowaną przez Arnolda Mindella. Regulamin. Katalog kursów. Informacje o nauczycielach metody i rekomendowanych terapeutach. Edukacja Psychologiczna Optima - Psychologia sportu dla zawodników i trenerów. Informacje o treningu mentalnym i możliwości podjęcia współpracy z psychologiem. Centrum Integracji Osobowości - Oferta szkoleń z zakresu Art-kinezjologii, Dotyku dla Zdrowia, Tańców w kręgu, EFT - technik emocjonalnej wolności, Metody Dennisona. Laboratorium Psychoedukacji Szkolenia i Doradztwo - Oferta szkoleń; komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, przywództwo, wywieranie wpływu, autoprezentacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie ze stresem, kreatywne myślenie w rozwiązywaniu problemów.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC