Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kierunki studiów, informacje dla kandydatów, koła naukowe. Instytut Politologii Uniwersystetu Wrocławskiego - Działalność naukowa i dydaktyczna, pracownicy, współpraca z zagranicą, informacje dla studentów i kandydatów. Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - Informacje o Instytucie, studia, publikacje, aktualności. Wikipedia: Politologia - Zbiór haseł związanych z politologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej. Klub Dyplomaty - Organizacja studencka Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Informacje ogólne, wydarzenia, władze i członkowie, aktualności. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Informacje, badania, struktura, studia, kadra, publikacje. Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Struktura i historia wydziału, organizacje, informacje dla studentów. Polska i świat współczesny - Zestawienie państw i ich stolic oraz przywódców. Międzynarodowy Przegląd Polityczny - Prezentacja najnowszego numeru MPP. Część zawartości on-line. Ekspertyzy i analizy polityczne z całego świata. Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ - Jednostka Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Informacje o katedrze, specjalizacje, rekrutacja.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC