Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej - Oferta edukacyjna, informacje o uczelni, aktualności, ogłoszenia i materiały dla studentów. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie - Informacje o uczelni, program nauczania, warunki studiowania, badania naukowe, seminaria i konferencje. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - Informacje o uczelni, kierunki studiów, rekrutacja, konferencje. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania - Szkoła zastosowań technik informatycznych, która powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Uczelnia przyjazna Studentom, oferta edukacyjna, kadra, laboratoria, projekty badawcze, konferencje, kierunki kształcenia, rekrutacja, biuro karier. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach - Specjalistyczna uczelnia niepaństwowa. Informacje o studiach, rekrutacji i programie, opłaty, aktualności z życia szkoły. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie - Władze uczelni, kadra naukowa, historia, rekrutacja, informacje o konferencjach i kierunkach kształcenia. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - Władze uczelni, kierunki kształcenia, informacje o rekrutacji. Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J.Tyszkiewicza - Zawiera opis uczelni, wykaz specjalności i programów nauczania, zasady rekrutacji, opłaty, aktualności. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - Historia uczelni i jej misja. Absolwenci, studenci, wykładowcy, pracodawcy, partnerzy uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomi i Informatyki w Krakowie - Informacje o uczelni, rekrutacja, materiały dla studentów. Kursy menadżerskie, praktyki za granicą. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu - Informacje o uczelni, dydaktyka, rekrutacja. Samorząd studencki, biuro karier, certyfikaty. Informatyka na Akademi Morskiej w Szczecinie - Rekrutacja, program, baza dydaktyczna, kontakt. Studia uruchomione dzięki funduszom Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - Informacje o działalności szkoły, kierunki i specjalności, rekrutacja. Wyższa Szkoła Informatyki - wydział zamiejscowy we Włocławku - Komunikaty, podstawy prawne, władze uczelni, kierunki, specjalności i informacje o rekrutacji.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC