Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW Warszawa - Specjalizacje zakładu to ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych, zintegrowana gospodarka wodna. Skład osobowy, wykładane przedmioty, oferowane usługi, udział w projektach. Nasz Bałtyk - Historia Bałtyku, jego cechy morfometryczne, brzegi i wybrzeża, hydrologia, flora i fauna, zasoby naturalne, występujące zanieczyszczenia, ochrona Bałtyku. Instytut Oceanologii PAN - Informacje o Instytucie, badaniach naukowych, wydawnictwach, aktualności. Stacja Morska na Helu - Placówka naukowo-badawcza Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Programy i projekty, dział o życiu Bałtyku. Zakład Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie - Problematyka badań, pracownicy, historia Zakładu, granty badawcze, publikacje, informacje i materiały dla studentów. Kursy z hydrologii. Wikipedia: Hydrologia - Zbiór haseł związanych z hydrologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne - Wspiera rozwój i upowszechnia dorobek hydrobiologii oraz nauk społecznych. Informacje o działalności, statut, sprawozdania, kursy, nagrody. Żychowski Józef - Doktor nauk o ziemi o sobie, swoich badaniach, publikacjach i dydaktyce. Koncentruje się na problematyce wpływu cmentarzy na wody gruntowe. Komitet Badań Morza PAN - Cele, skład, struktura, dane adresowe. Atlas zalewowych obszarów Odry - Atlas obejmujący dolinę Odry z zaznaczonymi istniejącymi typami środowisk, wodami oraz informacjami z zakresu gospodarki wodnej. Szkoła hydrologii - Doroczne, kilkudniowe spotkanie specjalistów z całej Polski zajmujących się problematyką hydrologii. Zakład Hydrologii Politechniki Krakowskiej - Aktualności hydrologiczne z regionu ze zdjęciami. Dydaktyka, pracownicy, projekty badawcze, zlewnie badawcze. Model hydrologiczny WISTOO. "Szkoła hydrologii". Konferencja "Las i woda". Program dla Odry 2006 - Historia, cele, aktualności i informacje na temat realizacji kompleksowego programu działań odnoszących się do rzeki Odry. Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - Struktura, działalność, wydawnictwa. Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, oceanografii fizycznej, chemii i geologii morza oraz ochrony środowiska morskiego.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC