Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Archiwum PAN w Warszawie - Archiwum PAN w Warszawie gromadzi i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, spuścizny uczonych, oraz dokumentacje towarzystw i instytucji naukowych. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Opis i zawartość archiwum, historia, zadania, zespoły. Archiwum Emigracji - Informacje o zasobie, galeria sztuki emigracyjnej, indeks nazwisk. Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - Specjalistyczne archiwum, którego celem jest gromadzenie, ewidencjonowanie oraz udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN w Krakowie, PAU, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz spuścizn ludzi nauki i kultury. Archiwum PAN w Poznaniu - Archiwum PAN w Poznaniu przechowuje akta placówek PAN i innych instytucji naukowych, gromadzi materiały pochodzenia prywatnego w postaci spuścizn po uczonych z Poznania i Wielkopolski. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - SAP jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym, którego celem jest propagowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi archiwistyki, upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach, oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów. Baza Spuścizna - Archiwa Krakowskie - Baza Spuścizna opisuje archiwa osobiste ludzi nauki i kultury, rozproszone po różnych archiwach krakowskich. Centralne Archiwum Wojskowe - Strona Centralnego Archiwum Wojskowego oraz Biuletyny Wojskowej Służby Archiwalnej. Archiwum Polskiego Radia - Informacje o zasobach. Narodowe Archiwum Cyfrowe - Prezentuje i przeszukuje zdigitalizowane on-line fotografie oraz opisy nagrań ze zbiorów Narodowego Archiwum.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC