Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Podkategoria ma objąć wszystkie odnośniki do informacji na temat czasopism filozoficznych wydawanych w formie tradycyjnej, jak również elektronicznej, w Polsce.
Sites [ Submit ]
Diamteros - Internetowe Czasopismo Filozoficzne - Bieżące i archiwalne numery z artykułami w formacie PDF, forum dyskusyjne, odnośniki do innych stron filozoficznych. Anthropos - Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Teksty on-line, numery archiwalne, informacje o autorach i projekcie czasopisma. Serwis filozoficzny NAUKA A RELIGIA - Serwis podejmuje problematykę powstania Wszechświata, życia, człowieka, psychiki, języka, teorii naukowych, religii itd. Zawiera czasopismo oraz przedruki i książki poświęcone filozofii nauki i religii; głównie relacji między nauką a religią. Czasopismo Filozoficzne - Periodyk naukowy wydawany w wersji elektronicznej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Homo communicativus - czasopismo. - Czasopismo Koła Studentów Komunikacji Społecznej przy Zakładzie Teorii i Filozofii Komunikacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filozofia Polska XX w. (FFXX) - Seria wydawnicza o charakterze przewodnika encyklopedycznego. Informacje o redakcji, książkach wydanych i planach wydawniczych, a także zasady publikacji. Internetowe Czasopismo Filozoficzne "HYBRIS" - Teksty on-line artykułów, przekładów i recenzji. Informacje o redakcji. Folia Philosophica - acta universitatis lodziensis - Informacje o redakcji, spisy treści numerów archiwalnych. Nowa Krytyka - Spis treści poszczególnych numerów czasopisma, forum filozoficzne, informacje o redakcji i dystrybucji. KRONOS metafizyka - kultura - religia - Oficjalna strona kwartalnika Kronos, poświęconego filozofii, psychoanalizie, religii i kulturze. etiudafilozoficzna - Czasopismo filozoficzne prezentujące zagadnienia z epistemologii, ontologii, estetyki, etyki i innych działów filozofii. Biuletyn Studentów Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego - Aktualności, teksty on-line, wywiady, forum dyskusyjne, rozrywka, archiwum oraz informacje o redakcji. Sztuka i Filozofia - Informacje o czasopiśmie, numery archiwalne.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angielski  -  kataloński  -  duński  -  niemiecki  -  hiszpański  -  holenderski  -  rosyjski  -  czeski  -  francuski  -  portugalski
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC