Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
PRZEMYSŁ CHEMICZNY, jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego, obejmująca: 1) przemysł chemii organicznej - wytwarzający produkty na bazie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, drewna, kauczuku, tłuszczów i innych substancji organicznych 2) przemysł chemii nieorganicznej - wytwarzający produkty na bazie takich surowców, jak: siarka, sole, fosforyty, składniki powietrza i inne materiały nieorganiczne. Do najważniejszych produktów przemysłu chemicznego należą: paliwa płynne (benzyna, oleje napędowe, oleje opałowe), gaz koksowniczy, gaz świetlny, koks, kwas siarkowy, farmaceutyki, farby i lakiery, nawozy sztuczne i tworzywa sztuczne.
Sites [ Submit ]
Rzemiosło - Oferuje środki chemiczne dla garbarstwa i przemysłu. Radom. Cheman - Dystrybutor surowców chemicznych na zaopatrzenie przemysłu. Altax - Producent chemicznych środków ochrony drewna, murów i powłok malarskich przed korozją mikrobiologiczną. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „Chemia” S.A. - Handel hurtowy i detaliczny surowcami i produktami przemysłu chemicznego. Poznań. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA - Producent i przetwórca tworzyw sztucznych oraz nawozów mineralnych i chemikaliów. Lubcon - Producent specjalnych środków smarnych i antyadhezyjnych oraz olejów pochodzenia syntetycznego. Anwil - Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW oraz wielu chemikaliów. Meie-Michalak - Oferuje przemysłowe produkty chemiczne. Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA - Przedsiębiorstwo chemiczne - producent alkoholi OXO, żywic klejowych, plastyfikatorów do tworzyw sztucznych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz wielu innych produktów organicznych i nieorganicznych. Petrochemia-Blachownia , Grupa Kapitałowa Ciech - Producent etylobenzenu, surowca do wytwarzania styrenu, polistyrenu i kauczuków syntetycznych, paliw i komponentów paliwowych, komponentów rozpuszczalnikowych i rozpuszczalników, żywic kumaronowo-indenowych i styrenowo-indenowych. Chemia Bomar - Produkcja samochodowych płynów eksploatacyjnych oraz handel chemikaliami. Famar - Producent katalizatorów jodowych, jodoforów i prepartów jodowych. Orion - Producent barwników, odświeżaczy, środków konserwujących do skór i zamszu oraz pokryć dachowych. Standard - Oferuje surowce i odczynniki chemiczne mające zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Zakłady Chemiczne Rudniki S.A. - Oferuje różnego rodzaju krzemiany sodowe. Hendri-Gras Chemicals - Oferuje surowce i związki chemiczne oraz rozpuszczalniki. Champion - Zajmuje się wytwarzaniem i konfekcjonowaniem w pojemniki aerozolowe wyrobów z chemikaliów podstawowych i specjalistycznych do różnych branż przemysłowych. BASF Polska - Dystrybucja środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, chemikaliów i barwników oraz produkcja premiksów. C.H. Erbslöh Polska - Dystrybutor surowców chemicznych na rynku polskim. Archem - Dystrybutor chemikaliów, produktów chemicznych i technicznych. Wrocław. Blue Solution Sp. z o.o. - Dystrybutor płynu AdBlue oraz wodnych roztworów amoniaku i mocznika. Informacje o firmie i produktach, zasady i warunki transportu, katalog do pobrania, dane kontaktowe. [Wymaga Flasha]
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
angielski  -  kataloński  -  chiński tradycyjny  -  duński  -  niemiecki  -  hiszpański  -  włoski  -  japoński  -  Lietuvių  -  węgierski  -  holenderski  -  rumuński  -  rosyjski  -  słowacki  -  serbski  -  szwedzki  -  tajlandzki  -  ukraiński  -  czeski  -  francuski  -  chiński uproszczony  -  norweski  -  portugalski  -  turecki
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC