Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Oslo Buddhistsenter - Med aktiviteter, kurs, tekster og informasjon om buddhisme. Rinzai Zen Senter - I Oslo. Følger den japanske Rinzai-tradisjonen (Myoshin-ji linjen). Informasjon om meditasjon, zen, aktiviteter og kurs. Buddhistforbundet - En paraplyorganisasjon for en rekke buddhistiske organisasjoner. Med informasjon om buddhismen i Norge, undergrupper og organisasjoner, litteraturliste, spørsmål og svar, medlemsinformasjon og lenker. Dharma-gruppen - Nettverk av meditasjonsgrupper. Bygger i hovedsak på vietnamesisk zen og theravada-tradisjonen. Aktiviteter, kurs og artikler fra medlemsbladet Dharma-regn. Karma Tashi Ling Buddhistsenter - En landsomfattende organisasjon med hovedsete i Oslo. Med informasjon om buddhisme, vajrayana (tibetansk buddhisme), litteraturliste, kurs, informasjon for skoler og artikler fra Bodhibladet. Den vietnamesiske buddhistforening - Med aktiviteter, informasjon om buddhismen, bilder, lokale foreninger og kontaktinformasjon. Den thailandske buddhistforening - Informasjon om foreningen og kontaktinformasjon. Stavanger Buddhistiske Forening - Meditasjonstider og kontaktinformasjon. Buddhasasana - Norsk theravadabuddhistisk forening. Med artikkel om praktisk innsiktsmeditasjon, kontaktinformasjon og lenker. Buddhistisk Diamantveiforening av Karma Kagyu-linjen i Norge - Med informasjon om buddhismen, meditasjon, lærere og aktiviteter. Karme Chøling Buddhistsenter - I Trondheim. Informasjon om Karma Kagyu-linjen i tibetansk buddhisme (tantrayana, vajrayana). Meditasjon, kurs og kontaktinformasjon. Japansk buddhisme - Historie, personer og templer. Av Roald E. Kristiansen, Institutt for religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC