Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Her finnes norskspråklige nettsted om lov og rett, rettsvitenskap, lover og forskrifter, advokater og annen rettshjelp, og om den dømmende statsmakt.
Sites [ Submit ]
ØKOKRIM - Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Konkursrådet - Nettstedet inneholder informasjon og anbefalinger utgitt av Konkursrådet. Jusstorget - Alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater. Patentstyret - Styret for det industrielle rettsvern. Rettslig beskyttelse av oppfinnelser, design og varemerke. Nettstedet har Informasjon, nyheter, priser, kurskalender. Jus.no - Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp og hvordan klage på en advokat. Kursoversikt for jurister og advokater. Nettbutikk for organisasjonene og Juristforbundets forlag. Jushjelpa i Midt- Norge - Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp. Clara - Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO. Bevis - Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum. Politiets sikkerhetstjeneste - En egen organisasjon innen politiet. Informasjon, instrukser, enhetens oppgaver og innsyn i arkiver. Stiftelsen Lovdata - NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. Basene omfatter regelverk, lovforarbeider, rettsavgjørelser, administrative avgjørelser, juridisk litteratur og folkerett. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) - Rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemndsmedlemmer, saksbehandling og regelverk. Jusstudent.com - Sider for jusstudenter med nyheter, lenker, diskusjonsforum og chat. Konfliktrådet - Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet - Behandler søknader om forskjellige typer tillatelser og fører kontroll med at advokater og rettshjelperes virksomhet. Informasjon om tilsynets virksomhet, tilsynsrådets styre, og relevante lovbestemmelser. Arbeidsrett.no - Omfattende informasjon om norsk arbeidsrett og de internasjonale konvensjoner på det arbeidsrettslige området som Norge har ratifisert. Testament.no - Nettsted med informasjon om det å skrive testament. Publisert av advokatfirmaet NorJus. Juridisk nettviser - Nettsted med linker til norske og utenlanske rettskilder - startsider - juridiske emner mm. Drives av UiO, UiB og UiT. Jussportalen.no - Startsiden for juridisk informasjon på internett. Beregning av forsinkelsesrente - Kalkulatoren beregner forsinkelsesrente(morarente) av et krav. JusNytt.no - JusNytt gir leserne nyheter, artikler og debatt innen fagområdene: opphavsrett, patentrett og varemerkerett, markedsregulering og konkurranserett samt ytringsfrihet og formidlingsansvar. Jusped jusleksikon - JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler. Rettsnorge.no - Kritisk nettavis drevet av Herman J. Berge, med fokus på rettssikkerhet, korrupsjon og ytringsfrihet.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Arabisk  -  Armensk  -  Aserbajdsjansk  -  Indonesisk  -  Hviterussisk  -  Bulgarsk  -  Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Tysk  -  Spansk  -  Fransk  -  Gresk  -  Hebraisk  -  Hindi  -  Kroatisk  -  Italiensk  -  Japansk  -  Kazakh  -  Koreansk  -  Latvisk  -  Lietuvių  -  Ungarsk  -  Nederlansk  -  Farsi  -  Polsk  -  Portugisisk  -  Rumensk  -  Russisk  -  Slovakisk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Thai  -  Tyrkisk  -  Ukrainsk  -  Tsjekkisk  -  Galisisk  -  English
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC