Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Her finner du nettsted for ulike typer utdanningsinstitusjoner som grunnskoler, videregående skoler, høgskoler, vitenskapelige høgskoler, universitet og forskjellige privatskoler og kurssentra.
Sites [ Submit ]
Handelsinstituttet - Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT. Treider privat VGS og college - Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien. Kirkelig utdanningssenter i nord - Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø. Næringsakademiet - Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag. Nansenskolen - Norsk humanistisk akademi - Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer. Norges toppidrettsgymnas - Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater. Norges brannskole - Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger. Institutt for journalistikk - Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer. Noroff - Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i Australia. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet. Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) - Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder. Aspect - Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) - Eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar. Skoletorget - Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Kulturstudier - Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene. Opplæringskontoret for søm og små verneverdige fag - Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag. Stiftelsen institutt for anvendt pedagogikk (INAP) - Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining. Legathåndboken - Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen. Samordna opptak (SO) - Serviceorgan for høgskoler og universiteter i deres opptak til høyere grunnutdanning. Tilbud om studieplass eller ventelisteplass kan besvares via internett. Søkerhåndboka, Restetorget og annen informasjon fra SO. Bergen industrielle kompetansesenter AS - Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs. Programme for International Student Assessment (PISA) - Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver. Sikkerhetssenteret Aukra - Driver sikkerhetsopplæring for offshoreindustrien og skipsfart. Informasjon om kurstilbudet og om hvordan komme seg til Aukra. Bjørknes - Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) - Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning. Norsk yrkesdykkerskole - NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo. Folkeuniversitetet - Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om kurstilbud og avdelinger. Norsk konferanse om utdanning og læring (NKUL) - Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Afrikaans  -  Arabisk  -  Armensk  -  Aserbajdsjansk  -  Indonesisk  -  Malayisk  -  Hviterussisk  -  Bosnisk  -  Bretonsk  -  Bulgarsk  -  Katalansk  -  Kinesisk med enkle tegn  -  Kinesisk  -  Kymrisk  -  Tysk  -  Estisk  -  Spansk  -  Baskisk  -  Fransk  -  Frisisk  -  Føroyskt  -  Irsk  -  Gresk  -  Skotsk-gælisk  -  Hebraisk  -  Hindi  -  Kroatisk  -  Interlingua  -  Italiensk  -  Japansk  -  Kazakh  -  Koreansk  -  Kurdisk  -  Lietuvių  -  Ungarsk  -  Makedonsk  -  Nederlansk  -  O'zbekcha  -  Oksitansk  -  Farsi  -  Portugisisk  -  Rumensk  -  Russisk  -  Sardisk  -  Albansk  -  Slovensk  -  Slovakisk  -  Serbisk  -  Finsk  -  Tagalog  -  Tatarisk  -  Thai  -  Vietnamesisk  -  Ukrainsk  -  Islandsk  -  Tsjekkisk  -  Galisisk  -  Tyrkisk  -  Aragonés  -  Urdu
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC